Kính Mừng Lễ Vía Khánh Đản Phật A Di Đà – Ngày Mai Vía Phật Di Đà – Tán Thán Ngày Vía A Di Đà…

Kính mừng Lễ Vía Khánh Đản Phật A Di Đà.

Mười bảy, mười một âm lịch
Đức Phật A Di Đà Khánh Đản!
Quỳ trước đài sen, với niềm tin thiết tha
Giữa biển đời ngũ trược cõi Ta Bà
Giải trừ kiếp nạn,
sáu chữ Hồng danh chiêm nghiệm!
Kinh hành niệm Phật một lòng Chánh niệm!
Bốn tám đại nguyện ghi khắc trong tâm
Phút lâm chung tiếp dẫn về cõi cao thanh
Không còn hoang mang,
từng bước chân vào miền Tịnh Độ!
Cảnh Tây Phương,
trổ sen vàng không sầu, không khổ!
Không đắm mê năm thứ dục lạc trần gian
Lòng sạch trong, thanh thản yên an
Thành tâm kính đảnh lễ,
Đức Phật A Di Đà hào quang sáng tỏa!
Nam Mô A Di Đà Phật

Melbourne 17 tháng 11 âm lịch Quý Mão
Huệ Hương

_____________________

Ngày mai Vía Phật Di Đà !

Ngày mai Vía Phật Di Đà
Đá kia xanh rêu một mầu
Nắng mưa, từng đá đã mòn rong rêu
Ngày mai Đức Phật mọc tóc
Ngày mai Đức Phật tự xưng không màng
Ngày mai gửi đá treo vàng
Sẽ còn tất cả, sẽ còn ngày sau
Ngày mai tất cả xanh reo
Ngày mai tất cả ghi cây xuống đời
Xuống đời một nhánh thu rơi
Xuống đời một nhánh làm thơ tỏ tình
Tỏ tình với thiệt yêu thương
Yêu thương tất cả mọi người chung quanh
Không phân cội nhánh biệt cành
Cùng chung một gốc tổ tiên là người
Cám ơn bài thơ Đức Phật Di Đà
Cám ơn Đức Phật Di Đà cho con niềm tin
Chào thân tất cả bạn bè
Chào thân tất cả gần xa mọi miền

Melbourne 28/12/2023
Nguyễn Thiên Nhiên

_____________________

Tán Thán Ngày Vía A Di Đà Phật.

Hôm nay ngày mười sáu.
Qua tháng mười một rồi.
Chỉ còn một ngày thôi.
Sáng mai ngày mười bảy.

Giữ thân tâm thư thái.
Chuẩn bị đến sáng mai.
Ngày mong đợi lâu nay.
Kỷ niệm ngày Khánh đản.

A Di Đà tỏ rạng
Hào Quang phủ thân con.
Cõi Tịnh Độ vuông tròn.
Khai sáng môn Tịnh Độ.

Hồng danh giúp thoát khổ
Hồng danh khiến Tâm An.
Hơi thở sẽ nhẹ nhàng .
Thiền Tịnh cùng hoà hợp.

Cuộc sống đầy bận rộn.
Lúc nào cũng tu được.
Hơi thỡ là diệu dược.
Còn thở là còn Tu.

Hít vào thân khỏe ru.
Nam Mô A nhớ niệm.
Thở ra nhẹ mầu nhiệm.
A Di Đà chớ quên.

Còn thở nhớ niệm bền
Xâu chuỗi là mạng sống.
Tịnh Độ hiện lồng lộng.
Bao phủ ta bà này.

Cơ hội thực hành ngay.
Tri Ân ngày Khánh đản.
Lòng con đang thanh thản.
Thành tâm kính đảnh lễ.

Giúp con thoát biển mê.
Hiện đời gặp Tịnh Độ.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Viên An

_____________________

Kính Mừng Lễ Vía Khánh Đản Phật A Di Đà – Ngày Mai Vía Phật Di Đà – Tán Thán Ngày Vía A Di Đà…

Kính mừng Lễ Vía Di Đà
Ngày mai mười bảy, tháng ta tới rổi
Đài sen tán thán Phật ngồi
Ra tay tiếp độ không thôi… lạc lầm

Kính mừng lễ vía nhất tâm
Ngày mai Tịnh Độ, quyết tầm nương theo
Biển đời ngũ trược cheo leo
Di Đà tán thán thuyền neo xin cùng

Khắc ghi đại nguyện lâm chung
Ngày mai lễ vía tôn xưng ơn ngài
Niềm tin cội gốc Phật đài
Kính mừng tán thán Như Lai… dẫn đường

Di Đà cùng Phật mười phương
Hồng danh khấn niệm, mong nương cõi về
Luân hồi nhiều kiếp lê thê
Giúp con thoát khỏi biển mê đời này

Kính mừng Khánh Đản Phật nay
Thành tâm… đảnh lễ, xin thay muôn loài
Chúng sanh địa ngục lâm hoài
Từ bi Tịnh Độ, cõi Ngài lập nên

Hồng danh mười niệm xướng tên
Nhất tâm sẽ được, rước lên nước ngài
Chuyên tu thiền, tịnh sen đài
Sẽ thành Phật kiếp mai này… chẳng sai

Một lòng hướng Phật không hai

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.