Là Phật Tử

Là Phật Tử nụ cười giản dị
Từng bước dần thiện mỹ và chân
Không hề lãng phí ngày vàng
Quyết tâm trục chỉ lên đàng về Tây

Không hề đắm và say nhung lụa
Sống tùy duyên nhờ tựa lời kinh
Sao cho thích hợp với mình
Đêm ngày chánh niệm hằng in thực hành

Kinh Di Đà nhiều năm đã tụng
Với ước mơ nhiều chúng sanh hành
Về Liên Trì cõi bình an
Nhân gian hoan lạc cùng thăng muôn đời

Là Phật Tử nụ cười khiêm tốn
Rất nhường nhịn không nóng giận ai
Nếu như thấy ác … bỏ đi
Trong lòng thầm ước mong người hiền hơn

Dẫu cho biết khó mong thay đổi
Phật tâm người … mỗi buổi bừng lên
Ác kia rồi sẽ lãng quên
Thiện lành tăng trưởng một bên với người

Câu Di Đà từng giây kính gởi
Mỗi hừng đông lời hỏi thăm nhau
Đệ huynh rồi sẽ qua cầu
Vô thường khó gặp một màu Hoa Nghiêm

26/11/2023 Melbourne
HẢI TẦN

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.