Đừng Chán Thế Gian Này – Gia Tài Của Phật…

Đừng chán thế gian này!

Đôi khi có những tín hiệu,
khiến ta phản ứng lại đời sống tẻ nhạt!
Vì cứ lập đi lập lại,
những tình huống trong vòng xoáy cuộc đời
Hãy là người giỏi;
xung phong chủ động giải mã phản hồi,
Khám phá nguyên nhân nào,
dẫn đến tự kỷ, lãnh đạm! (1)

Để thực sự ứng phó,
vượt qua buồn chán, cần dũng cảm !
Cuộc sống là một chuỗi dài đầy những bất ngờ
Đôi lúc chỉ cần giây phút trải lòng, đừng thờ ơ
Cho lo lắng muộn phiền trút ra như thác đổ!

Hãy nhờ đạo pháp, tu tập dần dần giác ngộ
Bài toán cuộc đời phải phát xuất từ tâm
Được đến từ niềm tin, động lực, tinh thần
Sẽ không dễ dàng quỵ ngã bởi ma chướng !

Nào cùng nhau tập trung và quán triệt:
“ Chư pháp tùng bổn lai thường tự tịch diệt tướng ”
Đừng chán thế gian này mà dằn vặt bản thân
Ngay trong kiếp này, phải đoạn giảm tham, sân
Niết Bàn tại đây, chẳng cần đi đâu hết!
Giải thoát, đâu cần phải đợi đến khi ta chết !

Huệ Hương

(1) 5 nguyên nhân lớn nhất khiến ta buồn chán: (vừa phải trải qua rất nhiều những biến động lớn -chẳng hề biết bản thân mình thật sự yêu thích hay đam mê điều gì- tổn thương vì một quan hệ nào đó -khá nhiều thời gian rảnh rỗi- sức khỏe không tốt lắm )

________________________

Gia Tài Của Phật …

Trong một ngày tu học.
Có một vị giáo sư.
Giảng cho tu sinh tu.
Suốt một giờ phụ trách.

Thầy không nhìn vào sách.
Nói về Phật đản sanh.
Xứ Ấn Độ tả rành.
Thành Ca Tì Là Vệ ….

Từng nơi chốn đi về.
Cây Bồ đề thiền định.
Vườn Nai vẫn còn in.
Chuyển pháp luân lần đầu.

Nơi Phật nhập niết bàn.
Hai ngàn sáu trăm năm.
Kể rỏ không thể lầm.
Thời xa xưa sống lại

Tuệ giác cho hậu lại.
Gia tài ghi kinh điển.
Nếu thấy Phật hiểu hiện.
Không hiểu giáo lý ngài.

Muốn tu ắt tu sai !
Làm sao sạch phiền nảo ?
Vô duyên độ được sao ?
Phật không thể hoá độ !

Gia tài Phật hiện rỏ.
Trong giáo lý của ngài.
Nên học hiểu không sai
Tự sửa tâm, sống tốt.

Gia tài Phật mai một.
Nếu tin chặt Hữu Tướng.
Thị Hư Vọng phải tường.
Vô Thường hủy diệt hết.

Tuệ Giác mãi lưu truyền.
Thực tế không hão huyền:
Ứng dụng Tâm an lạc.
Niết Bàn tại Thế Gian.

Nhờ Gia Tài Của Phật.

Viên An

________________________

Đừng Chán Thế Gian Này – Gia Tài Của Phật…

Đừng nên chán, thế gian này
Dù cho tẻ nhạt, vần… xoay cuộc đời
Những tình huống trước sau rời
Lập đi, lập lại vốn, lời trả vay

Đừng nên chán, thế gian này
Vượt qua buồn nản, đổi thay trải lòng
Tự mình trút bỏ huyễn mong
Tu thân giác ngộ, long đong vơi dần

Gia tài của Phật qủa, nhân
Trong ngày tu học, Thầy thông rỏ đường
Thị phi hư vọng phài tường
Chấp tin hữu tướng… khôn lường họa tai

Gia tài của Phật qúa hay
Sửa tâm, sống tốt không lầm tự ta
Muốn mau cởi thoát… phiền ra
Một lòng buông bỏ, vị tha làm đầu

Đừng nên chán, thế gian dầu
Tai ương giăng lối cơ cầu, đa đoan
Gia tài của Phật tâm can
Đem ra ứng dụng, lạc an từng ngày

Đừng nên chán, thế gian này
Được thân người đã, hẳn may… phúc phần
Hão huyền tham đắm, đua phân
Chỉ thêm ngụp lăn vào thân nghiệp ràng

Nơi đây chính đã niết bàn

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.