Kính mừng Khánh Nhật lần thứ 80 HT Giới Đức

Hạnh phúc thay, vào năm mới 2024
Hai hai, một một, kính mừng lần thứ 80 Khánh Nhật (1)
Hạ Lạp 50, cánh Hạc, cội Tùng
trong vườn Nguyên Thuỷ trao, chuyển pháp âm.
Sừng sững giữa hư không, thay ánh trăng rằm
Tiếp tục truyền đăng cho hậu bối,
sau hơn ba năm từ ngày vừa ra thất (2)
Mãi luôn “ Thắp lửa tâm linh”,
tạo nhiều “đóa hồng vàng cửa Phật”
Chỉ rõ cuộc tu là ngàn dặm hành trình,
Phải học theo cách
“ Ngàn xưa hương bối “ giữ vững lòng mình
Bằng khả năng, tỉnh thức và trí tuệ nội quán!
Khi tiếp xúc mọi hoàn cảnh,
tâm vẫn thanh tịnh trong sáng.!
Kính nguyện Phật lực gia hộ Sư Thúc
“Thiên tăng tuế nguyệt, niên niên như ý Xuân”
Nền văn chương, thi họa
Phật học căn bản với nét kinh luân
Qua các pháp thoại, chú tâm phát triển Nikaya giáo lý
“Báo động tà kiến, năm chức năng trí tuệ” chuẩn bị kỹ
“Ba cấp độ Tứ niệm xứ , ôn tu tập năm bước về Tâm”
Kính đảnh lễ Sư Thúc, dâng lời chúc:
“Tát trùng dương hào sảng, chẳng quản ngại hạc thân”
“Thiên Phật Sử” cõi nhân gian mang hương ngát!
“Thấy ra Pháp đang là “ huyền nhiệm giải thoát!
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambudhassa.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Melbourne 3/1/2024
Đệ tử Huệ Hương

______________
(1) Khánh Nhật lần thứ 80 rơi vào ngày 3/1/2024 nhằm ngày 22 tháng 11 năm Quý Mão
(2) Ngày ra Thất sau 3 năm nhập thất là 20/2/2020

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.