Chùm Hoa Xuân

1- Hạnh phúc ba ngày Xuân
…..Ba ngày Tết trôi qua,
…..Lòng như … vẫn nở hoa
…..Xuân nghe còn rộn rã,
…..Thì ra chưa quá già !!!

2- Ngày xuân viếng cảnh chùa

…..Mai, Đào rực rỡ được trang hoàng,
…..Ngoài sân …. tượng Phật Nhập Niết Bàn.
…..Chánh Điện sáng ngời đèn trí tuệ !
…..Phật tử đạo tràng kinh … vang vang.
…..Lặng lẽ đến bên quỳ … khấn khấ,
…..Cầu … cho dịch phổi chớ tràn lan !
…..Ngưỡng nhìn lên Phật nguyện tinh tấn,
…..Giác tỉnh … bụi mê sạch quét sạch tan.

3- Đàn tràng khai Kinh Dược Sư

…..Bốn chín ngọn đèn tỏa … lòng Từ
…..Đạo tràng mở hội … Kinh Dược Sư
…..Khai mồng ba hoàn mãn mồng Tám,
…..Ước chi bỏ được tập khí hư
…..Hành thiện nói lành luôn tránh dữ
…..Mười hai đại nguyện khấn thật … dư
…..Nhờ đèn trí tuệ …. trăng dọi bóng
…..Bảy Phật mỉm cười ….. ánh Chân Như

4- Đầu năm … bàn chuyện toán số !

Ngày còn nhỏ … ” Mạng Canh cô, Mậu quả” !
Mẹ thường xoa đầu, tội quá cho con,
Ám ảnh nên … thường suy đoán già… non.
Nghiên cứu tử vi … chút hơi an ủi …

Chỉ riêng Canh Tý … không gì buồn tủi!
Người thân bên cạnh giúp đỡ thật lòng,
Ô kìa … sáu mươi năm chẳng đợi mong
Canh Tý lại về … chút nghĩ suy toán số !

Thoảng trong đời từng găp nhiều biến cố
Nhẫn, nhẫn, thời tinh tấn để vượt qua,
Động cơ chủ yếu phải biết nhìn xa …
Thiện tri thức, tầm sư luôn tham vấn ….

Với niềm tin … tự khích lệ làm phấn chấn,
Học cách nói không … giữ vững chí nguyện mình
Gió thoảng mây bay … màng chi chuyện tử sinh !
Học Phật Pháp rồi … thôi đừng bàn toán số …

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.