Ngày Xuân cùng nhau tích lũy thêm Phúc Đức…

Đến một tuổi nào, bạn sẽ nhận ra :
“Thái độ sống tạo ra tất cả”
Hạnh phúc là trạng thái thỏa mãn được mục tiêu
Sức khỏe, danh vọng, cuộc sống dễ chịu ….
các mối quan hệ có ý nghĩa nhiều,
Được đánh giá theo cách xây dựng và tích cực!

Mời bạn đầu năm …cùng tư duy,
làm sao tích lũy thêm phúc đức?
Làm thế nào giữ được ‘An lạc từng bước chân.’
Hạnh phúc đến từ bên trong do biết
sử dụng sức mạnh cá nhân
Đối đãi nhau bằng chăm sóc ân cần,
thương yêu thay vì tranh cãi.!
Đấy, phần thưởng ý nghĩa nhất của sự tồn tại!

Lại chiêm nghiệm vài câu nói hay của hiền nhân
Tuỳ thuộc cái nhìn của mình trên lĩnh vực quan tâm
“ Lo thắng mình thì bình, lo thắng người thì loạn” (1)
Tạo hoá rất công bằng,
càng nhiều ước mong, tham vọng càng lận đận !

Chỉ cần giữ mình đừng buông thả
vì tai vạ gây bởi nể nang
Giàu sang đừng kênh kiệu,
lợi danh chớ khoe khoang
Được Thầy, bạn giúp đỡ, hỗ trợ
phải thi ân bố đức thêm nữa!

Tận dụng những tiến bộ ngày nay, luôn tự hứa !
Sáng tạo nhiều sản phẩm có ích, phục vụ cho đời
Càng lắng nghe để thấu cảm, mọi lúc mọi thời
Với tinh thần cởi mở cầu tiến, xoá bỏ ranh giới!
Thì đầu năm, cuối năm lễ chùa,
cầu nguyện điều chi lợi mình, lợi người phơi phới!

Ngoài ra….
Phước báu còn được tích lũy từ nghiệp thiện mỗi người
Mời tham khảo cách huân tập, nuôi dưỡng qua mười (2)
Sẽ phản ánh đức hạnh, trí tuệ trong cách ứng xử!
Thực tế, vài bài học khi ….
khiếm khuyết của đức trong quá khứ! (3)

Huỳnh Phương -Huệ Hương

(1) Lão Tử -“Lo thắng người thì loạn, Lo thắng mình thì bình”
(2) Có 10 cách để tích lũy Phước báu (-Bố thí cúng dường, -giữ gìn giới hạnh trong sạch, -thực thi hạnh nhẫn nhịn, -siêng năng tinh tấn tu tâm dưỡng tánh, giữ thân, khẩu, ý thanh tịnh trước mọi thăng trầm cuộc sống, -nhận thức sáng suốt về người khác, -hồi hướng Phước, -phục vụ người khác, -cùng nhau san sẻ chân lý điều tốt đẹp, -sống khiêm tốn nhu hoà )
(3) Thực tế cho thấy người có đức dễ được người ta yêu quý, che chở, giúp đỡ, còn người ỷ tài dễ gặp gian truân vì sự cạnh tranh, tị hiềm. Người có ‘đức nhiều hơn tài’ sẽ có cuộc đời yên ả, thong dong, còn người có ‘tài nhiều hơn đức’ dễ gặp hoạ vì sự ngã mạn và tham lam của mình dễ đưa mình dính vào những điều không tốt,

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.