Phật Tử Chùa Hoa Nghiêm Hành Hương Các Chùa Ở Melbourne Ngày 24/2/2024

Phật tử Chùa Hoa Nghiêm dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Trụ Trì Thích Thiện Tâm đi hành hương các Chùa tại Melbourne trong ngày rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn – Thứ Bảy 24/2/2024. Hình ành do Cô Huệ Hiếu ghi lại (xin nhấn vào hình để xem nguyên cỡ)
Huệ Hiếu

This entry was posted in Sinh Hoạt, Tin Tức. Bookmark the permalink.