Mỗi khi lễ tượng Đức Quán Thế Âm Bồ tát !

Cầu nguyện, ước nguyện là trạng thái tâm lý !
Phản ảnh sự mong chờ điều gì sẽ diễn ra
Sẽ thành tựu đúng như ý …đó mà
Và không biết có chính đáng hay còn tham bắt?

Cũng không còn ai thắc mắc khi lễ tượng Bồ Tát !
Về sự hiện thân người nữ của Đức Ngài
Một trong 32 hoá thân ứng hợp với mọi loài
Từ Đế Thích,Tỳ kheo, Thần Kim Cang, Ưu bà Tắc !
Bao trùm sức mạnh huyền diệu, lòng đại từ chân thật !

Thâm thuý bao la như người mẹ bảo hộ đàn con
Càng chiêm ngưỡng pho tượng, dạt dào sâu sắc hơn
Khi nhìn cành dương liễu,
nước cam lồ được rưới mát từ bình thanh tịnh (1)
Ngưỡng trông lên Ngài
đứng trên đóa sen hồng khiến càng tôn kính!

Cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa thiêng liêng
Dương liễu mềm dẻo tượng trưng tuỳ duyên
Nhẫn nhục tuỳ theo cảnh mà không hề bị chi phối !
Nếu giọt nước cam lồ được thấm nhờ rưới xối
Trong cơn nguy khốn hoặc lúc não phiền
Đến do lòng đại từ mang lại nguồn an lạc vô biên,

Riêng bình thanh tịnh tượng trưng:
ba nghiệp trong sạch của thân, khấu, ý !
Mỗi dịp đại lễ, cùng nhau nhất trí:

Học nhẫn nhục cho thuần,
sau mới thực hành từ bi
Hai đức tánh căn bản này
phải theo thứ tự nhất, nhì
Áp dụng được,
sẽ bất tư nghì vì rất hữu ích, cần thiết!
Nhân lễ vía 19 tháng hai,
khi bái tượng Ngài nên thấu triệt !!

Úc Châu 28/3/2024 nhằm 19 tháng hai âm lịch Giáp Thìn
Phật tử Huệ Hương

(1) Tay mặt cầm nhánh dương liễu vừa mềm vừa dẻo
Tay trái rưới mát nước cam lồ được chứa trong bình tịnh thanh

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.