Ước nguyện chúng mình …

Bọn chúng mình bạn thân 5 đứa,
cùng trình độ chung chí hướng !
Sau hai mươi năm,
quyết định hội ngộ nơi hải ngoại phương xa
Chọn Úc Châu, được mệnh danh “xứ sở hiền hoà”

Cùng tuyên thệ :
“ Thất thập niên rồi, không nghĩ về quá khứ ! “
Cũng chẳng nhắc lại chi
“những trải nghiệm đón nhận từ ngày xa xứ “
Ước nguyện chung:
“Chỉ lo gìn giữ thân giả huyễn này”
Ngày nào tâm được an lạc , đáng mừng thay
Không bàn chuyện cháu con, gia tài, danh vọng!

Thay vào đó….”Vui trong đạo “
và mong sao được lan tỏa Chánh Pháp khi còn sống !
Giúp người người luôn giữ vững lòng tin
Tiếp thêm năng lực đối diện với kiếp nhân sinh
Từ nguồn tâm lưu xuất thông qua tương tác, tiếp xúc !
Tất cả đều nhờ nhân duyên thiện lành mới có hạnh phúc !

Thời đại 4.0 công nghệ rất cần đến tình thương
Chớ vì lòng vị kỷ làm nhiều chuyện bất lương
“ Phàm sự lưu nhân tình, hậu lai hảo tương kiến “ (1)
Tuyên thệ rồi, chọn thắng cảnh cùng thăm viếng
Thích ứng mọi thay đổi của xã hội, nhẹ nhõm dường bao

Vô tâm nhìn thế sự, đồng tiếng hát cất cao
“ Kỷ hồi tử , kỷ hồi sinh
đều từ tập quán nghiệp, tích lũy nghiệp! “
Ha, ha ha, lời cổ nhân quả trác tuyệt !
Và còn nữa, nhắc nhau YOLO chủ thuyết! (2)

Huệ Hương

(1) câu nói của Lão Tử được dịch là : “ việc gì cũng để lại chút tình người để sau này nếu gặp lại nhau sẽ tốt đẹp”
(2) YOLO là viết tắt của YOU ONLY LIVE ONCE

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.