Hình Ảnh Chùa Bodhi Dhamma Bendigo

Ngày 5/5/2024 chùa Hoa Nghiêm có duyên lành được đón thỉnh và chiêm bái Cây Bồ Đề thuộc dòng con cháu của cây đại thụ Bồ Đề thiêng liêng nơi Đức Phật thành Đạo thuở xưa.

Cây sẽ được mang về trồng tại Bảo Tháp Đại Từ Bi (The Great Stupa of Universal Compassion) thuộc chùa Bodhi Dhamma ở Bendigo, tiểu bang Victoria vào ngày 9/6/2024.

Dưới đây là một số hình ảnh do Cô Huệ Hiếu ghi lại – xin nhấn vào hình để xem cở lớnHuệ Hiếu

This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.