Hình Ảnh Đại Lễ Phật Đản Tại Chùa Hoa Nghiêm Ngày 19/5/2024

Dưới đây là một số hình ảnh do Cô Huệ Hiếu ghi lại trong buổi Đại Lễ Phật Đản Tại Chùa Hoa Nghiêm ngày Chủ Nhật 19/5/2024 – xin nhấn vào hình để xem cở lớnHuệ Hiếu

This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.