Tản Mạn Về Hiểu Và Biết…

Đừng nghĩ mình quá thông minh,
về một loại trải nghiệm nào đó !
Thật ra để xác quyết một nhận thức,
có 4 cấp độ phải đi qua (1)
Mỗi người có riêng
thang tiêu chuẩn cho mình đấy mà

Để có thể tự hào,
mình đạt bao nhiêu phần trăm thành thạo !
Cũng đừng vội cho rằng bạn thực sự “hiểu” thấu đáo
Khi phán xét hành vi ai đó trong tình huống bất ngờ
Sẽ ngộ nhận khi chưa rõ nguồn cội, căn cơ
Hiểu và Biết rất khác nhau về triết lý sống !
Mỗi một câu châm ngôn,
cần thực hành theo kỷ năng chủ động!
Đừng vội cho mình đã hiểu
khi chỉ biết mà chưa làm,
Dù biết nhiều phương pháp
nhưng không hiểu rõ ngọn ngành
Nhất là trong thế giới công nghệ,
đừng chỉ nghe nói thôi mà chưa trải nghiệm
Tiêu chuẩn giải quyết tốt nhất … là đã từng thực hiện!
Nếu cứ bình luận mọi thứ bằng con mắt chủ quan
Thì đúng vào hoàn cảnh thực tại
mọi thứ sẽ không chính xác hoàn toàn.
Do vậy: “Đừng kết oán với tiểu nhân,
không nịnh bợ quân tử”!
Giữa hiểu và biết, lằn ranh cần khi hữu sự !

Huệ Hương

(1) – Chưa biết gì về nó – Đã biết về nó thông qua đọc, nghe— Đã hiểu, đã làm qua, hoặc đã trải nghiệm nó— Đã đọc và thực hành nhiều về nó dẫn đến thành thạo.

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.