Category Archives: Mục Hay

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư

Kính tặng tất cả độc giả 22 quyển sách đóng chung làm một, nhan đề là “Đại Việt Sử KýToàn Thư” của các cụ Ngô Sĩ Liên, Phan Phu Tiên, Lê Văn Hưu, v.v… biên soạn, gồm 739 trang. Down … Continue reading

Posted in Mục Hay | Comments Off on Đại Việt Sử Ký Toàn Thư

Những Đóa Hoa Thiền – Quyển Chung

1631.- Quét lá vàng. Mùa thu tới rồi, lá vàng rụng nhiều. Một chú tiểu phụ trách quét sân chùa, mỗi sáng đều phải dậy sớm quét lá. Mỗi sáng chú đều phải quét sân rất lâu mới xong. Chú cho đây là một việc làm khổ sai, … Continue reading

Posted in Mục Hay | Comments Off on Những Đóa Hoa Thiền – Quyển Chung

Những Đóa Hoa Thiền – Quyển Hạ

Cha mẹ ở trong đám cỏ dậm. Có ông tăng hỏi Thạch Thất: – Thầy có qua Ngũ Đài Sơn không? – Có qua. – Vậy thầy có gặp Văn Thù không? – Có gặp. – Bồ tát Văn Thù có nói với thầy Phật pháp cao diệu gì không? – Văn … Continue reading

Posted in Mục Hay | Comments Off on Những Đóa Hoa Thiền – Quyển Hạ

Những Đóa Hoa Thiền – Quyển Trung

661. Lấy Đầu Làm Ghế. Trong thiền viện do Tiên Nhai trụ trì có một học tăng thường lợi dụng đêm tối leo tường ra ngoài chơi. Một hôm, Tiên Nhai đi tuần trong chùa, phát hiện có một cái … Continue reading

Posted in Mục Hay | Comments Off on Những Đóa Hoa Thiền – Quyển Trung

Những Đóa Hoa Thiền – Quyển Thượng

1. Đệ tử đến tay không. Một lần, có một vị khách đến tham phỏng Triệu Châu. Vị khách không mang theo lễ vật, cảm thấy bất an, nên nói: – Đệ tử đến tay không. Triệu Châu đáp: – … Continue reading

Posted in Mục Hay | Comments Off on Những Đóa Hoa Thiền – Quyển Thượng

Cốt Lõi Của Cội Bồ Đề

Vào những ngày cuối năm 1961 bước sangđầu năm 1962, một nhóm tu học Phật Pháp của nhân viên bệnh viện Siriraj ởBangkok có mời một nhà sư Thái Lan là Buddhadasa Bikkhu đến thuyết giảng trong ba ngày. Nội … Continue reading

Posted in Mục Hay | Comments Off on Cốt Lõi Của Cội Bồ Đề

Quyển Sách Cho Nhân Loại

BUDDHADASA – QUYỂN SÁCH CHO NHÂN LOẠI Tóm lược Đạo Pháp của Đức Phật Hoang Phong chuyển ngữ – Nhà Xuất Bản Phương Đông 2012 Quyển sách của Ajahn Buddhadasa chỉ là một tập sách nhỏ thế nhưng lại được các … Continue reading

Posted in Mục Hay | Comments Off on Quyển Sách Cho Nhân Loại

Chinh Phụ Ngâm Khúc – Hồng Vân Ngâm

Chinh Phụ Ngâm Khúc – Đặng Trần Côn & Đoàn Thị Điểm Hồng Vân Cuối tháng 4 nhắc nhở người dân Việt nhớ về những người “Chinh Phụ” vào ngày đất nước rơi trong thời kỳ thảm khóc của lịch … Continue reading

Posted in Mục Hay | Comments Off on Chinh Phụ Ngâm Khúc – Hồng Vân Ngâm