Category Archives: Mục Hay

Bộ Sưu Tập Về Những Phương Thuốc Quý

Những bài thuốc này chỉ được copy trên một trang web khác, chưa được kiểm chứng, nên Quí vị chỉ tham khảo cho biết, có thể có những điều không chính xác. (MH) Mật Ong và Quế, công dụng tuyệt vời!!! … Continue reading

Posted in Mục Hay | Comments Off on Bộ Sưu Tập Về Những Phương Thuốc Quý

Quán Cháo Trắng Của Giới Sân

Lời giới thiệu Quán cháo trắng của Giới Sân là tập sách thuộc vào hàng bestseller tại Trung Quốc hiện nay. Tác giả của nó là một “tiểu tăng” tên “Giới Sân”, mà cho đến nay, qua nhiều nỗ lực … Continue reading

Posted in Mục Hay | Comments Off on Quán Cháo Trắng Của Giới Sân

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư

Kính tặng tất cả độc giả 22 quyển sách đóng chung làm một, nhan đề là “Đại Việt Sử KýToàn Thư” của các cụ Ngô Sĩ Liên, Phan Phu Tiên, Lê Văn Hưu, v.v… biên soạn, gồm 739 trang. Down … Continue reading

Posted in Mục Hay | Comments Off on Đại Việt Sử Ký Toàn Thư

Những Đóa Hoa Thiền – Quyển Chung

1631.- Quét lá vàng. Mùa thu tới rồi, lá vàng rụng nhiều. Một chú tiểu phụ trách quét sân chùa, mỗi sáng đều phải dậy sớm quét lá. Mỗi sáng chú đều phải quét sân rất lâu mới xong. Chú cho đây là một việc làm khổ sai, … Continue reading

Posted in Mục Hay | Comments Off on Những Đóa Hoa Thiền – Quyển Chung

Những Đóa Hoa Thiền – Quyển Hạ

Cha mẹ ở trong đám cỏ dậm. Có ông tăng hỏi Thạch Thất: – Thầy có qua Ngũ Đài Sơn không? – Có qua. – Vậy thầy có gặp Văn Thù không? – Có gặp. – Bồ tát Văn Thù có nói với thầy Phật pháp cao diệu gì không? – Văn … Continue reading

Posted in Mục Hay | Comments Off on Những Đóa Hoa Thiền – Quyển Hạ

Những Đóa Hoa Thiền – Quyển Trung

661. Lấy Đầu Làm Ghế. Trong thiền viện do Tiên Nhai trụ trì có một học tăng thường lợi dụng đêm tối leo tường ra ngoài chơi. Một hôm, Tiên Nhai đi tuần trong chùa, phát hiện có một cái … Continue reading

Posted in Mục Hay | Comments Off on Những Đóa Hoa Thiền – Quyển Trung

Những Đóa Hoa Thiền – Quyển Thượng

1. Đệ tử đến tay không. Một lần, có một vị khách đến tham phỏng Triệu Châu. Vị khách không mang theo lễ vật, cảm thấy bất an, nên nói: – Đệ tử đến tay không. Triệu Châu đáp: – … Continue reading

Posted in Mục Hay | Comments Off on Những Đóa Hoa Thiền – Quyển Thượng

Cốt Lõi Của Cội Bồ Đề

Vào những ngày cuối năm 1961 bước sangđầu năm 1962, một nhóm tu học Phật Pháp của nhân viên bệnh viện Siriraj ởBangkok có mời một nhà sư Thái Lan là Buddhadasa Bikkhu đến thuyết giảng trong ba ngày. Nội … Continue reading

Posted in Mục Hay | Comments Off on Cốt Lõi Của Cội Bồ Đề