Category Archives: Phật Giáo

Thuyết Bốn Ðế – Phần VI

IV. ÐẠO ÐẾ Ðạo đế là chơn lý về con đường đạo dẫn tới Niết Bàn, dập tắt mọi khổ đau, thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi, giác ngộ và giải thoát tối hậu.

Posted in Phật Giáo | Comments Off on Thuyết Bốn Ðế – Phần VI

Thuyết Bốn Ðế – Phần V

PHỤ LỤC BÀI DIỆT ÐẾ NIẾT BÀN LUẬN Phân tích ngữ căn của từ Niết Bàn : (S. Nirvana) Có hai cách phân tích:

Posted in Phật Giáo | Comments Off on Thuyết Bốn Ðế – Phần V

Thuyết Bốn Ðế – Phần IV

III. Diệt Thánh Ðế, tức Niết Bàn : Diệt thánh đế, từ Sanskrit là Dukkhamrodha ariyasacca, nghĩa là cảnh giới đã diệt trừ mọi khổ não. Một tên gọi khác là Niết Bàn. Từ Sanskrit là Nirvana. Từ Pàli là … Continue reading

Posted in Phật Giáo | Comments Off on Thuyết Bốn Ðế – Phần IV

Thuyết Bốn Ðế – Phần III

Phụ lục của phần B: B.1 Kinh hạt muối: Phật nói: – Ví như này, hỡi các Tỳ Kheo có người bỏ một nhúm muối vào một chén nước nhỏ, này các Tỳ Kheo, các người nghĩ thế nào, nước … Continue reading

Posted in Phật Giáo | Comments Off on Thuyết Bốn Ðế – Phần III

Thuyết Bốn Ðế – Phần II

B/ NGHIỆP 1. NGUỒN GỐC CỦA TƯ TƯỞNG NGHIỆP LỰC : Các nhà Ấn Ðộ học như người Đức Zimmer và Basham đều cho rằng, ngay trước khi bộ tộc Aryan vào Ấn Ðộ, những người thổ dân ở đây … Continue reading

Posted in Phật Giáo | Comments Off on Thuyết Bốn Ðế – Phần II

Thuyết Bốn Ðế – Phần I

Lời nói đầu Thuyết bốn Ðế, tức bốn Chân lý là căn bản, là cốt lõi tinh túy của đạo Phật, là nội dung bài thuyết pháp đầu tiên của Phật ở Vườn Nai (Bénarès). Cũng là một trong những … Continue reading

Posted in Phật Giáo | Comments Off on Thuyết Bốn Ðế – Phần I

Ba Pháp Ấn

Ba pháp ấn là ba con dấu xác nhận ba giáo nghĩa “Các hành vô thường, các pháp vô ngã, niết-bàn tịch tịnh” là yếu lĩnh của Phật pháp. Nội dung này được thấy rất sớm trong phẩm Tứ Đoạn … Continue reading

Posted in Phật Giáo | Comments Off on Ba Pháp Ấn

Phật Giáo Thánh Kinh (Kinh Lời Vàng)

Nhân một đại duyên vào Phật Đản năm 2019, tôi được một thiện tri thức trao tặng quyển kinh này do một nhóm Phật Tử thuần thành chuyên nghe Pháp và muốn hiểu sâu nghĩa lý Pháp đã đánh máy … Continue reading

Posted in Phật Giáo | Comments Off on Phật Giáo Thánh Kinh (Kinh Lời Vàng)