Category Archives: Phật Giáo

Khen Chê – Buồn Khổ Không Hề Buồn Mới Là Người Khôn Ngoan

Thầy Thích Pháp Hòa

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo, Video | Comments Off on Khen Chê – Buồn Khổ Không Hề Buồn Mới Là Người Khôn Ngoan

Mấy Vầ Thơ Tết – Ngũ Thủ

Bài 1 Bảy mươi có lẻ kiếp xa nhà Tết đến bên trời ngắm tuyết sa Cố quốc sau lưng làn nước biếc Tân niên trước mặt gốc mai già Đón ngày xuân mới không nhang khói Tiễn bước năm … Continue reading

Posted in Phật Giáo | Comments Off on Mấy Vầ Thơ Tết – Ngũ Thủ

Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ – Quyển Hạ

Đời nhà Minh, đất Tứ Minh, Ngân Giang, Sa-môn Diệu Diệp soạn. 1. Khuyên Không Sát Sinh. Ngài tướng quốc Bùi Hưu từng viết bài tựa của sớ kinh Viên Giác có ý tóm tắt thế này: hễ thuộc loài … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ – Quyển Hạ

Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ – Quyển Thượng

LỜI TỰA Niệm Phật Tam-muội được gọi là Bảo vương cũng ví như ngọc Ma-ni là báu vật tưới nhuần khắp tất cả báu Tam-muội. Cũng như vua Chuyển Luân là vị vua thống lãnh khắp các vua Tam-muội, vì … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ – Quyển Thượng

Sinh Lão Bênh Tử – Hiến Xác – Cám Ơn Người Ban Sự Sống

SINH, LÃO, BỊNH , TỬ . Tuổi thu đông…nên nhận toàn tin báo tử ! Người bằng tuổi mình hay kém, trội vài năm Hải ngoại muôn trùng …khó kịp viếng thăm Lại thêm biến thể đại dịch càng thêm … Continue reading

Posted in Phật Giáo, Sách Truyện, Thơ Văn | Comments Off on Sinh Lão Bênh Tử – Hiến Xác – Cám Ơn Người Ban Sự Sống

Kinh Niệm Phật Ba La Mật Giảng Giải

Phẩm Thứ Ba NIỆM PHẬT CÔNG ĐỨC Kinh Văn: Lúc bấy giờ, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát liền nhập Nhất Thiết Phật Độ Thể Tánh Tam Muội, tất cả Bồ Tát và đại chúng đều thấy thân mình ở trong … Continue reading

Posted in Kinh Pháp, Phật Giáo | Comments Off on Kinh Niệm Phật Ba La Mật Giảng Giải

Kinh Phạm Võng Yếu Giải

Nghi Tụng Bồ Tát Giới Lời Phật dạy: “Chớ xem thường những lỗi nhỏ mà cho là không hại, giọt nước dầu nhỏ mà lần đầy cả chum lớn. Lúc tạo tội chừng trong giây phút, mà cả nghìn muôn … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Kinh Phạm Võng Yếu Giải

An Lạc Tịnh Độ Nghĩa

Lời Giới Thiệu Pháp Sư Đàm Loan là một pháp sư thông hiểu giáo lý đã từng chú thích kinh Đại Tập, sau vì bệnh duyên mà thối tâm tìm học tiên thuật được truyền 10 quyển kinh tiên. Sau … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on An Lạc Tịnh Độ Nghĩa