Category Archives: Kinh Pháp

Kinh A Di Đà Diễn Nghĩa ̣- Hoa Nghiêm Đạo Tràng

Mở pdf de đoc theo thứ tự trang NGHI THỨC TỤNG KINH (Trước khi tụng kinh, nên súc miệng, rửa mặt, rửa tay, rồi mặc áo tràng, đốt hương, xá, quỳ đọc bài cúng hương)

Posted in Kinh Pháp, Phật Giáo | Comments Off on Kinh A Di Đà Diễn Nghĩa ̣- Hoa Nghiêm Đạo Tràng

Tụng Kinh Vu Lan Bồn Báo hiếu Công Ơn Cha Mẹ

TT. Thích Trí Thoát

Posted in Kinh Pháp, Phật Giáo | Comments Off on Tụng Kinh Vu Lan Bồn Báo hiếu Công Ơn Cha Mẹ

Thảo mộc đều thành Phật

Thiền sư Chân Quán người Nhựt, thời gian đầu nghiên cứu Thiên Thai giáo nghĩa 6 năm, sau đó chuyển sang tu Thiền 7 năm. Vì muốn minh tâm kiến tánh và tìm ra bổn lai diện mục của mình, … Continue reading

Posted in Kinh Pháp, Phật Giáo | Comments Off on Thảo mộc đều thành Phật

Thập Chú (Phạn – Hán)

Trong thời công phu khuya ở đa số các chùa đều có tụng chú Lăng Nghiêm, đại bi và thập chú. Từ lâu tôi vẫn có ý tìm lại những bản tiếng Phạn (Sanskrit) của những bài chú này. Trong … Continue reading

Posted in Kinh Pháp, Phật Giáo | Comments Off on Thập Chú (Phạn – Hán)

Girimānanda Sutta (AN 10.60) – Song Ngữ

Aṅguttara Nikāya The Book of the Tens 10.60. Girimānandasutta—Bhikkhu Bodhi On one occasion the Blessed One was dwelling at Sāvatthī in Jeta’s Grove, Anāthapiṇḍika’s Park. Now on that occasion the Venerable Girimānanda was sick, afflicted, and gravely ill. Then the … Continue reading

Posted in Kinh Pháp, Phật Giáo | Comments Off on Girimānanda Sutta (AN 10.60) – Song Ngữ

Bài Kinh Giảng Cho Girimānanda

Girimānanda Sutta (Aṅguttara Nikāya / Tăng chi bộ kinh – AN 10:60) *** Lời mở đầu của người chuyển ngữ “Bài kinh giảng cho Girimānanda” / Girimānanda Sutta (AN 10.60) là một bài kinh ngắn nhưng thuyết giảng về một … Continue reading

Posted in Kinh Pháp, Phật Giáo | Comments Off on Bài Kinh Giảng Cho Girimānanda

12 Bài Thần Chú Thường Tụng

TIN SÂU-NGUYỆN THIẾT-HẠNH CHUYÊN Đôi điều về việc hành trì tụng niệm các bài Thần Chú: Các hành giả hành trì thần chú phải có đủ 3 điều Tín-Nguyện-Hạnh, chúng ta CÓ CẢM thì MỚI CÓ ỨNG từ các vị Phật, Bồ tát , … Continue reading

Posted in Kinh Pháp, Phật Giáo | Comments Off on 12 Bài Thần Chú Thường Tụng

Phẩm Phổ Môn

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm “Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn” (Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch từ tiếng Phạn sang Hoa Văn – Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch từ Hoa Văn sang … Continue reading

Posted in Kinh Pháp, Phật Giáo | Comments Off on Phẩm Phổ Môn