Category Archives: Bài Giảng

Yêu Thương

Tình yêu đích thực là vô điều kiện, là cho đi mà không mong cầu đáp trả. Thậm chí khái niệm cho và nhận không tồn tại, chỉ còn sự tương giao một cách trọn vẹn và vô ngã. Tình … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Yêu Thương

Luân Hồi Nghiệp Báo

Tất cả mọi sinh mệnh hữu tình sinh ra sống còn và chết đi, chúng bị lệ thuộc vào nghiệp nhân và nghiệp quả để trở thành một sinh mệnh hữu tình trong hiện tại. Luân hồi là một hình … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Luân Hồi Nghiệp Báo

Nguyện Lực (Adhiṭṭhāna)

“Nguyện lực” hay “quyết định lực” là 01 trong 10 ba-la-mật (pāramī) (1) theo kinh điển truyền thống. Nó là năng lực của ý chí tiếp sức cho tư tác (cetanā) hoàn thành tâm nguyện của người học Phật và … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Nguyện Lực (Adhiṭṭhāna)

Hai Mươi Hạng Người Có Thể Niệm Phật

Kinh A-Di-Đà nói: “Nếu người niệm Phật thì lúc lâm chung chắc chắn được sinh về Cực Lạc”. Kinh Quán Vô Lượng Thọ cũng nói: “Người niệm Phật sẽ sinh về Cực Lạc, hoa sen phân ra chín phẩm”. Bởi … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Hai Mươi Hạng Người Có Thể Niệm Phật

Làm Việc Thiện Không Nên Khoe, Làm Việc Ác Hãy Nên Nói

Thánh nhân thế xuất thế gian dạy chúng ta phải tích âm đức. Âm là không để cho người khác biết. Chúng ta đoạn ác tu thiện, tích công bồi đức không nên để người khác biết, không nên để … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Làm Việc Thiện Không Nên Khoe, Làm Việc Ác Hãy Nên Nói

Cái Ta Của Mình Còn Quá Lớn Nên Nhìn Thấy Lỗi Người

Khi phát hiện ra lỗi lầm của người khác, quý vị nên dũng cảm thừa nhận lỗi lầm của mình, trước phải quán xét tự thân, phải sám hối với chính mình, như thế mới có thể giải quyết được … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Cái Ta Của Mình Còn Quá Lớn Nên Nhìn Thấy Lỗi Người

Hướng Đến Mùa Xuân Bất Diệt

Một mùa Xuân nữa lại trôi qua nhưng những gì mà mùa Xuân đã để lại thuộc về giá trị tâm linh và đời sống tinh thần thì vẫn còn đó với nhiều hứa hẹn; Phật pháp trùng hưng, Tăng … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Hướng Đến Mùa Xuân Bất Diệt

Khen Chê – Buồn Khổ Không Hề Buồn Mới Là Người Khôn Ngoan

Thầy Thích Pháp Hòa

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo, Video | Comments Off on Khen Chê – Buồn Khổ Không Hề Buồn Mới Là Người Khôn Ngoan