Category Archives: Bài Giảng

Khen Chê – Buồn Khổ Không Hề Buồn Mới Là Người Khôn Ngoan

Thầy Thích Pháp Hòa

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo, Video | Comments Off on Khen Chê – Buồn Khổ Không Hề Buồn Mới Là Người Khôn Ngoan

Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ – Quyển Hạ

Đời nhà Minh, đất Tứ Minh, Ngân Giang, Sa-môn Diệu Diệp soạn. 1. Khuyên Không Sát Sinh. Ngài tướng quốc Bùi Hưu từng viết bài tựa của sớ kinh Viên Giác có ý tóm tắt thế này: hễ thuộc loài … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ – Quyển Hạ

Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ – Quyển Thượng

LỜI TỰA Niệm Phật Tam-muội được gọi là Bảo vương cũng ví như ngọc Ma-ni là báu vật tưới nhuần khắp tất cả báu Tam-muội. Cũng như vua Chuyển Luân là vị vua thống lãnh khắp các vua Tam-muội, vì … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ – Quyển Thượng

Kinh Phạm Võng Yếu Giải

Nghi Tụng Bồ Tát Giới Lời Phật dạy: “Chớ xem thường những lỗi nhỏ mà cho là không hại, giọt nước dầu nhỏ mà lần đầy cả chum lớn. Lúc tạo tội chừng trong giây phút, mà cả nghìn muôn … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Kinh Phạm Võng Yếu Giải

An Lạc Tịnh Độ Nghĩa

Lời Giới Thiệu Pháp Sư Đàm Loan là một pháp sư thông hiểu giáo lý đã từng chú thích kinh Đại Tập, sau vì bệnh duyên mà thối tâm tìm học tiên thuật được truyền 10 quyển kinh tiên. Sau … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on An Lạc Tịnh Độ Nghĩa

An Lạc Tập

Lời Giới Thiệu Phật là Tánh thể, Pháp là Sự lý, Tăng là hòa hợp chúng, trong chúng có đầy đủ tánh thể. Nhưng tâm, Phật, chúng sanh. ba thứ đều không sai khác, chúng là danh từ chung chỉ … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on An Lạc Tập

Học Phật Bằng Cách Nào ?

Hỏi học Phật bằng cách nào, tức là hỏi đến phương pháp học Phật. Ở thế gian môn học nào cũng có phương pháp riêng của nó. Ví như môn toán học, người học trò trước phải biết số, kế … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Học Phật Bằng Cách Nào ?

Thái Độ Cần Có Khi Đọc Kinh Phật

Sự phân chia bộ phái Ðại Tiểu thừa nếu có lợi về mặt phát huy đạo lý đến chỗ có hệ thống tinh vi thì cũng đã gây ra không ít sự câu nệ sai lầm làm trở ngại, thiệt … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Thái Độ Cần Có Khi Đọc Kinh Phật