Category Archives: Bài Giảng

Buông Xả Phiền Não

Hạnh phúc là điều ai cũng ước muốn. Chúng ta thường nói hạnh phúc là “tìm kiếm” hoặc “giành lấy”. Hạnh phúc giống như tấm bằng khen treo trên tường, cần phải trải qua một lần cạnh tranh và phấn … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Buông Xả Phiền Não

Thiền Sư Duy Tắc Trả Lời Hành Giả

Hỏi: Một đời tạo ác, lâm chung niệm Phật, đới nghiệp vãng sanh, lại không thoái chuyển, nguyện lực Phật Di-đà thật chẳng thể nghĩ bàn. Vậy thì lúc còn sống tôi làm muôn việc thế gian, đợi đến lúc … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Thiền Sư Duy Tắc Trả Lời Hành Giả

Tránh Xa Thầy Tà, Bạn Xấu

Là người con Phật, ai cũng nguyện trọn đời quy y Tăng và nhất quyết không quy y thầy tà, bạn xấu. Dĩ nhiên, với tâm từ, chúng ta không trách móc hay oán hận hoặc tẩy chay bất cứ … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Tránh Xa Thầy Tà, Bạn Xấu

Phương Pháp Thiền Nguyện & Chuyển Năng Lượng Từ Bi Đến Tha Nhân

LTS. Thiền nguyện là nhịp cầu – phương tiện để người thực hành bước vào thế giới vườn tâm của chính mình, từ đó mới có thể chăm sóc những hạt giống từ bi và tỉnh thức, để khi cây … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Phương Pháp Thiền Nguyện & Chuyển Năng Lượng Từ Bi Đến Tha Nhân

Kinh Kim Cang – Song ngữ Việt-Anh

KINH KIM CANG VAJRACCHEDIKĀ PRAJÑĀPĀRAMITĀ-SŪTRA Nguyên tác của Edward Conze Dịch Việt: Thích Nhuận Châu Với hai phụ bản: Bản dịch tiếng Hán của ngài Huyền Trang và Bản dịch tiếng Hán của ngài Cưu-ma-la-thập Bản kinh được in trong … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Kinh Kim Cang – Song ngữ Việt-Anh

Con Ðường Tu Tắt Pháp Môn Tịnh Ðộ

Lời Phi Lộ Tôi được một đạo hữu mến mộ pháp môn Tịnh Độ cho xem cuốn Con Đường Tu Tắt và yêu cầu sửa chữa để tái bản, ấn tống. Tôi đã đọc và xén bỏ những đoạn rườm … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Con Ðường Tu Tắt Pháp Môn Tịnh Ðộ

Con xin hỏi về công năng Chú Vô Lượng Thọ và Chú Vãng Sanh ?

Kính bạch Quý Chư Sư, chư Sư cho con kính hỏi: trường hợp của con thì cũng biết chú vãng sanh cũng có trì niệm, nhưng con thường hay thích trì đọc thần chú Vô Lượng Thọ (trích trong kinh … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Con xin hỏi về công năng Chú Vô Lượng Thọ và Chú Vãng Sanh ?

Ý Nghĩa Chân Thật Về Phật Giáo

Phật giáo có mặt trên cuộc đời hơn 25 thế kỷ, nhưng mãi cho đến ngày 15 tháng 12 năm 1999 Hội Đồng Liên Hiệp Quốc mới có nghị quyết “Công nhận quốc tế về ngày Lễ Vesak tại trụ … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Ý Nghĩa Chân Thật Về Phật Giáo