Category Archives: Bài Giảng

Phật Pháp Căn Bản Phần I – Giảng Giải Thêm Về Bốn Tầng Thiền Định (Jhana)

Giảng Giải Thêm về Bốn Tầng Thiền Định (Jhāna) Bây giờ tôi sẽ nói với các bạn nhiều chi tiết hơn về bốn tầng tầng thiền định (Jhāna). Khi giảng giải về Chánh Định, Đức Phật nói đến bốn tầng thiền. Chú … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Phật Pháp Căn Bản Phần I – Giảng Giải Thêm Về Bốn Tầng Thiền Định (Jhana)

Tịnh Độ Nghi Biện

MỘT QUYỂN LỜI TỰA Thiền sư Liên Trì trước tác Tịnh độ nghi biện để nay ngã cột kiêu ngạo, phá vỡ lưới si. Như trong tăm tối có ngọn đèn, như nghèo cũng được của báu, thật sự là … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Tịnh Độ Nghi Biện

Đường Đến Bình An Thật Sự

Khái niệm nhìn thẳng vào thực tại của Đức Phật đã mở ra cho nhân loại một lối thoát cho các học thuyết đang tìm cách lèo lái nhân loại quay về cội nguồn đạo đức và tâm linh. Hàng … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Đường Đến Bình An Thật Sự

Ý Nghĩa Tu Gia Hạnh Phổ Hiền II

II. Ý nghĩa của sự khởi tu gia hạnh Phổ Hiền từ ngày thành đạo của Phật Di Đà là ngày 17 tháng 11 và kết thúc vào ngày thành đạo của Phật Thích Ca là ngày mùng 8 tháng … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Ý Nghĩa Tu Gia Hạnh Phổ Hiền II

Ý Nghĩa Tu Gia Hạnh Phổ Hiền

Lời nói đầu Tại sao đạo tràng Pháp Hoa chúng ta tu gia hạnh Phổ Hiền và tu gia hạnh Phổ Hiền là gì. Các pháp môn khác có tu gia hạnh hay không. Vào cuối mỗi năm, các Phật … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Ý Nghĩa Tu Gia Hạnh Phổ Hiền

Cái giá của sự tức giận

Một bà cụ có tính tình cau có, thường xuyên nổi giận vì những sự việc nhỏ nhặt, hơn nữa, mỗi khi tức giận hay dùng lời lẽ ác độc, vô tình đã làm tổn thương nhiều người, vì thế … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Cái giá của sự tức giận

48 PHÁP MÔN NIỆM PHẬT

Trong 48 pháp này, tùy phương tiện, hoàn cảnh, trình độ, có thể tùy nghi, không nhứt thiết bắt buộc phải thực hành tất cả. Pháp này khó kết quả, hoặc không hợp, ta hãy đổi sang pháp khác, điều … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on 48 PHÁP MÔN NIỆM PHẬT

Buông Xả Phiền Não

Hạnh phúc là điều ai cũng ước muốn. Chúng ta thường nói hạnh phúc là “tìm kiếm” hoặc “giành lấy”. Hạnh phúc giống như tấm bằng khen treo trên tường, cần phải trải qua một lần cạnh tranh và phấn … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Buông Xả Phiền Não