Category Archives: Video

Táng Hoa Ngâm

Thích Pháp Như(THE SONG OF BURYING FLOWER)

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Táng Hoa Ngâm

Sống Tùy Duyên Thuận Pháp

HT. Viên Minh

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Sống Tùy Duyên Thuận Pháp

Làm sao vượt qua Nỗi Đau Mất Mác người thân?

Thầy Thích Pháp Hòa

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Làm sao vượt qua Nỗi Đau Mất Mác người thân?

3 Thứ Kiêng Kỵ Khi Ăn Chay

Thầy Thích Pháp Hòa

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on 3 Thứ Kiêng Kỵ Khi Ăn Chay

Bàng Hoàng chuyện tâm linh “Ma gõ cửa lúc nửa đêm”

Thầy Thích Pháp Hòa

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Bàng Hoàng chuyện tâm linh “Ma gõ cửa lúc nửa đêm”

Nên làm gì khi thấy Người Mất hiện về?

Rất nhiều Chuyện Tâm Linh được Thầy Pháp Hòa kể lại (vấn đáp) Thầy Pháp Hòa

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Nên làm gì khi thấy Người Mất hiện về?

Diệu Pháp Liên Hoa

Thích Pháp Như (LOTUS SUTRA – Chùa Tam Chúc – Hà Nam)

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Diệu Pháp Liên Hoa

Không Buồn Không Trách Không Than

Ni Sư Hương Nhũ

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Không Buồn Không Trách Không Than