Category Archives: Video

Dù Mắt Thấy Tai Nghe Hãy Bình Tĩnh Đừng Vội Phán Xét

Thầy Minh Niệm

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Dù Mắt Thấy Tai Nghe Hãy Bình Tĩnh Đừng Vội Phán Xét

Ai Đang Cảm Thấy Mình Nghiệp Nặng”Nên Nghe 1 Lần”

Thầy Thích Pháp Hòa

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Ai Đang Cảm Thấy Mình Nghiệp Nặng”Nên Nghe 1 Lần”

Nhận thức của bạn quyết định tất cả

Better Version

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Nhận thức của bạn quyết định tất cả

Sống Đơn Giản Suy Nghĩ Thoáng Cho Nhẹ Lòng

 Thầy Thích Pháp Hòa

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Sống Đơn Giản Suy Nghĩ Thoáng Cho Nhẹ Lòng

10 Pháp Ba La Mật Pháp Được Hiểu Lầm Nhiều Nhất Trong Đạo Phật

Thầy Viên Minh Giảng

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on 10 Pháp Ba La Mật Pháp Được Hiểu Lầm Nhiều Nhất Trong Đạo Phật

Nhận Diện Những Cơn Sóng Ngầm Trong Tâm

Thầy Minh Niệm – Khóa Tu Bình Yên Trong Từng Giây Phút

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Nhận Diện Những Cơn Sóng Ngầm Trong Tâm

Video ̣Chùa Hoa Nghiêm Đêm Tri Ân Tình Cha Mẹ 2023

̣Chùa Hoa Nghiêm Đêm Tri Ân Tình Cha Mẹ 2023 

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Video ̣Chùa Hoa Nghiêm Đêm Tri Ân Tình Cha Mẹ 2023

Tu Tập Trong Công Việc Bận Rộn

 Better Version

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Tu Tập Trong Công Việc Bận Rộn