Category Archives: Tin Tức

Thông Báo Khóa Tu Tịnh Nghiệp

Tổ đình Phước Huệ Thông báo Khóa Tu Tịnh Nghiệp Kính gởi: Quý Liên hữu, quý đồng hương Phật tử. Hằng năm vào ngày Vía Phật A Di Đà, Tổ đình Phước Huệ có tổ chức Khóa Tu Tịnh Nghiệp … Continue reading

Posted in Thông Báo, Tin Tức | Comments Off on Thông Báo Khóa Tu Tịnh Nghiệp

LIÊN TRƯỜNG VIỆT NGỮ BỒ ĐỀ PHƯỚC HUỆ

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG CÁC LỚP VIỆT NGỮ NĂM 2023 Liên Trường Việt Ngữ Bồ Đề Phước Huệ đã bắt đầu nhận ghi danh cho niên khóa 2023 các lớp Việt ngữ từ Mẫu Giáo đến lớp 9 vào các … Continue reading

Posted in Thông Báo, Tin Tức | Comments Off on LIÊN TRƯỜNG VIỆT NGỮ BỒ ĐỀ PHƯỚC HUỆ

Thông Báo Hành Hương Các Chùa Sắc Tộc Tết Quý Mão 2023

Tổ Đình Phước Huệ Mỗi mùa xuân về, ngoài việc hoàn tất bổn phận đối với gia đình và xã hội, người con Phật còn có nhu cầu hướng về tâm linh, qua việc thăm viếng các ngôi chùa. Đây … Continue reading

Posted in Thông Báo, Tin Tức | Comments Off on Thông Báo Hành Hương Các Chùa Sắc Tộc Tết Quý Mão 2023

Khóa Tu Xuất Gia Ngắn Hạn Mùa Hè Năm 2022-2023

TỔ ĐÌNH PHƯỚC HUỆ Thông báo KHÓA TU XUẤT GIA NGẮN HẠN MÙA HÈ NĂM 2022-2023 Trong Xuất Gia Công Đức Kinh dạy:“Người tu hạnh xuất thế một ngày một đêm bằng người tại gia tu hành một năm”. Thực … Continue reading

Posted in Thông Báo, Tin Tức | Comments Off on Khóa Tu Xuất Gia Ngắn Hạn Mùa Hè Năm 2022-2023

Bóng Qúa Khứ

Click on the image to view the full-size Phạm Phúc Nhân

Posted in Giáo Hội, Sinh Hoạt, Tin Tức | Comments Off on Bóng Qúa Khứ

Tổ Đình Phước Huệ – Pháp Hội Huân Tu Quán Thế Âm 23/10/22

This gallery contains 1 photo.

THÔNG BÁO KHÓA TU BÁT QUAN TRAI & HUÂN TU QUÁN ÂM BỒ TÁT Kính thưa: Quý đồng hương Phật tử gần xa, Chúng ta được an lành trong cuộc sống hôm nay, âu cũng nhờ nương tựa lòng từ … Continue reading

More Galleries | Comments Off on Tổ Đình Phước Huệ – Pháp Hội Huân Tu Quán Thế Âm 23/10/22

Báo Tổ Đình Phước Huệ – Sydney Australia

BÁO TỔ ĐÌNH PHƯỚC HUỆ – Báo Xuân 2022 * Bìa Báo Xuân 2022 * Mục Lục Báo Xuân 2022

Posted in Thông Báo, Tin Tức | Comments Off on Báo Tổ Đình Phước Huệ – Sydney Australia

Chương Trình Đón Tết Trung Thu 2022 Tại Chùa Quang Minh

Posted in Sinh Hoạt, Tin Tức | Comments Off on Chương Trình Đón Tết Trung Thu 2022 Tại Chùa Quang Minh