Category Archives: Thông Báo

Chương Trình Tết Nhâm Dần 2022 Tổ Đình Phước Huệ

Click on the image to view the full-size

Posted in Thông Báo, Tin Tức | Comments Off on Chương Trình Tết Nhâm Dần 2022 Tổ Đình Phước Huệ

Thông Báo Lễ Đón Giao Thừa Chùa Quang Minh Mừng Xuân Nhâm Dần

Chiều 30 Tết Nhâm Dần ( thứ hai 31/01/2022 ) Click on the image to view the full-size

Posted in Thông Báo, Tin Tức | Comments Off on Thông Báo Lễ Đón Giao Thừa Chùa Quang Minh Mừng Xuân Nhâm Dần

Các Lớp Guitar và Trống Sắp Mở

Posted in Thông Báo, Tin Tức | Comments Off on Các Lớp Guitar và Trống Sắp Mở

Covid 19 News & Quang Minh Covid 19 Vaccine Center

Posted in Thông Báo, Tin Tức | Comments Off on Covid 19 News & Quang Minh Covid 19 Vaccine Center

Cứu Trợ Nạn Nhân Covid-19 Tại Saigon & Bình Dương – Việt Nam

Click on the image to view the full-size

Posted in Thông Báo, Tin Tức | Comments Off on Cứu Trợ Nạn Nhân Covid-19 Tại Saigon & Bình Dương – Việt Nam

Báo Tổ Đình Phước Huệ – Sydney Australia

BÁO TỔ ĐÌNH PHƯỚC HUỆ – Báo Xuân 2021 * Bìa Báo Xuân 2021 * Mục Lục Báo Xuân 2021 – Báo Phật Đản 2021 * Bìa Báo Phật Đản 2021 * Mục Lục Báo Phật Đản 2021 – Báo … Continue reading

Posted in Thông Báo, Tin Tức | Comments Off on Báo Tổ Đình Phước Huệ – Sydney Australia

Thông Báo Vu Lan Chùa Hoa Nghiêm 2021

Mùa Vu lan báo hiếu là mùa cứu độ cho sinh linh, cửu huyền thất tổ cũng là mùa tưởng nhớ đến công đức sanh thành dưỡng dục của ông bà cha mẹ dù đã qua đời hay còn sinh … Continue reading

Posted in Thông Báo, Tin Tức | Comments Off on Thông Báo Vu Lan Chùa Hoa Nghiêm 2021

$250 Power Saving Bonus

What is it? The Victorian Government’s Power Saving Bonus is a one-off payment of $250 to help with your electricity bills. Only one payment is available per household. The electricity bill does not have to be in your name. You … Continue reading

Posted in Thông Báo, Tin Tức | Comments Off on $250 Power Saving Bonus