Thấy Đời Vô Thường Để Trân Quý Những Gì Ta Đang Có

Pháp Thoại Thầy Thích Pháp Hòa

No Comments

Em Học Vần 6

Long Tran

No Comments

Vô Thường…

Lần đầu biết chữ vô thường
Ta nghe sợ hãi muôn đường lo âu
Bây giờ nghe pháp đã lâu
Thấm nhuần… hiểu rõ có đâu lo gì
Read the rest of this entry »

No Comments

Cứu Trợ Nạn Nhân Covid-19 Tại Saigon & Bình Dương – Việt Nam

Click on the image to view the full-size Read the rest of this entry »

No Comments

Em Học Vần 5

Long Tran

No Comments

Trung Thu

Trống chuông Bát Nhã trên chùa
Ngân vang Phật Tử cùng nhau tu hành
Thật vui có chị có anh
Có em bé tí cũng tranh đến chùa
Đón mừng lễ Tết Trung Thu
Trăng rằm tháng tám chẳng lu chút nào
Tiếng cười tiếng nói xôn xao
Làm sao nói hết biết bao vui mừng
Read the rest of this entry »

No Comments

Em Học Vần 4

Long Tran

No Comments

Tự Chúc Phúc Mình !

Đã lâu rồi… sinh nhật đến đi không lưu ý
Chỉ năm này bạn gửi thư pháp chúc mừng
Như chất liệu khích phát hoài niệm chẳng dừng
Nào… đón mừng sinh nhật như thời còn niên thiếu !

Trước khi tự mình chúc phúc, soi rọi quán chiếu
Nhìn lại một năm tu tập tiến bộ gì thêm …
Kiểm soát tâm mình cái an cái lạc có tăng lên ?
Có trào dâng niềm vui mỗi lần Minh Sư hướng dẫn ?
Read the rest of this entry »

No Comments