Thiền Và Trà

Không biết tự bao giờ, Trà trở thành thân quen trong nếp sống Thiền gia Phật Giáo Bắc Truyền, rồi trà thành một phần văn hóa của Phật Giáo, pháp tu của Đạo Thiền, một phương pháp thưởng thức, yêu mến thiên nhiên, chỉ có bạn trà trong Thiền lâm mới có thể liễu được, một nét văn hóa ẩm thực, thể hiện sự thanh cao, hòa nhã, thanh tịnh đủ tính nết thiền, của những con người “Thế ngoại đào viên“. Continue reading

Posted in Tùy Bút | Comments Off on Thiền Và Trà

Giảng Giải Kinh Duy Ma Cật – Chương III – Xá Lợi Phất

Chương Thứ Ba

Phẩm Đệ Tử

(The Disciples’ Reluctance to Visit Vimalakirti)

1) Tôn giả Xá Lợi Phất.

(Phạn ngữ: Sariputra): Vấn Đề Thiền.

Bấy giờ trưởng giả Duy Ma Cật tự nghĩ: nay mình nhuốm bệnh nằm một mình một giường và một thất, Đức Thế Tôn là bậc đại từ, lẽ đâu không đoái lòng thương xót. Phật biết thâm ý liền bảo ông Xá Lợi Phất rằng:

–  Xá Lợi Phất! Ông đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Giảng Giải Kinh Duy Ma Cật – Chương III – Xá Lợi Phất

5 Cách Giúp Tâm Trí “Tĩnh Tâm Bớt Suy Nghĩ Nhiều”

Thầy Thích Pháp Hòa

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on 5 Cách Giúp Tâm Trí “Tĩnh Tâm Bớt Suy Nghĩ Nhiều”

Kiếp Nhân Sinh


Click on the image to download the pps file

Nguyễn Huy Nghiêm sưu tầm

Posted in Phim Ảnh, Slide Show | Comments Off on Kiếp Nhân Sinh

Giảng Giải Kinh Duy Ma Cật – Chương III – A Nan

Chương Thứ Ba

Phẩm Đệ Tử

(The Disciples’ Reluctance to Visit Vimalakirti)

Hàng Thanh Văn

1)  Tôn giả A Nan (Ananda)

Nói về Như Lai Bệnh

A Nan là anh em cô cậu với Đức Phật. Ông là con của Bạch Phạn Vương (Amitodana) là em của vua Tịnh Phạn. Vì ngày ông sinh ra đem lại niềm hoan hỷ nên được đặt tên là Khánh Hỷ (A Nan). Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Giảng Giải Kinh Duy Ma Cật – Chương III – A Nan

Thiện Tri Thức

Đại phước duyên …
cho ai gặp hiền tài thiện tri thức !
Khi gần gũi tuỳ thuận lời dạy lắng nghe
Phát nguyện khởi sanh hướng đến nẻo về
Sẽ thành tựu khi dưỡng bồi Trí, Phước
Continue reading

Posted in Sách Truyện, Thơ Văn | Comments Off on Thiện Tri Thức

Những Hình Vuông


Click on the image to download the pps file

Nguyễn Huy Nghiêm sưu tầm

Posted in Phim Ảnh, Slide Show | Comments Off on Những Hình Vuông

Cách Xử Lý Khôn Ngoan”Khi Bị Người Khác Coi Thường”

Thầy Thích Pháp Hòa

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Cách Xử Lý Khôn Ngoan”Khi Bị Người Khác Coi Thường”