Hãy Lãng Quên

Hãy lãng quên hận thù đang có
Bằng lời kinh Tịnh Độ sớm mai
Khi trầm hương khói nhẹ bay
Hồn bình an cứ ngỡ đây Liên Trì
Continue reading

Posted in Sách Truyện, Thơ Văn | Comments Off on Hãy Lãng Quên

Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Giải Vô Thượng Niết Bàn Ch.13 – Ch.14

13 TAM HUỆ HỌC VÀ TRÍ TUỆ

Tuy được dịch từ nhiều danh từ Phạn ngữ có nghĩa sai khác, nhưng tồn trung đạo Phật chia trí tuệ ra làm hai loại là Căn bản trí và Hậu đắc trí.

1)Căn bản trí: là giác tính minh diệu mà mỗi chúng sinh vốn đã có sẵn nhưng vì bị vô minh phiền não che lấp nên chưa phát chiếu ra được. Có thể ví căn bản trí như chất vàng còn nằm trong quặng lẫn lộn với đất, cát, sỏi, đá.

2)Hậu đắc trí là trí tuệ có được nhờ công phu tu tập như trì giới, thiền định…Hậu đắc trí bây giờ được xem như là vàng nguyên chất, không còn lẫn lộn với đá, sỏi tức là không còn phiền não khổ đau. Continue reading

Posted in Sách Truyện | Comments Off on Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Giải Vô Thượng Niết Bàn Ch.13 – Ch.14

Em Ham Chi…


Em ham chi… những lời khen tụng
Đâu biết rằng vừa bụng thường sai
Là lời lừa dối xưa nay
Sao bằng nói thẳng chỉ ngay lỗi lầm
Continue reading

Posted in Sách Truyện, Thơ Văn | Comments Off on Em Ham Chi…

Cổ Phật Giang Nam- Thiền Sư Trung Phong Minh Bổn (1263-1323)

Luận bàn lý, đạo/ Trung Phong Quảng Lục.

Lời nói đầu:

Pháp Ngữ của Thiền Sư Trung Phong Minh Bổn gồm có: 4 dễ và 4 khó.

Thế nào là 4 dễ: 1- Chính mình là Phật, 2- Vô Vi là Phật, 3- Vô trước không chấp, vô trú là Phật, 4- Vô cầu là Phật.

Thế nào là 4 khó: 1- Tín được là điều khó nhất, 2- Niêm được là điều khó thứ hai, 3- Ngộ được là điều khó thứ ba và 4- Tu được là điều khó thứ tư.

Ngài Trung Phong Minh Bổn (1263-1323) thiền sư Trung Quốc đời thứ 19, thuộc Dương Kỳ phái, Lâm Tế. Sư là đệ tử nối pháp vượt trội nhất của TS. Cao và có các đệ tử nối pháp như Thiên Như Duy Tắc, Thiên Nham Nguyên Trường Cuộc đời hoằng hóa của sư đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của Tông Lâm Tế tại Trung Quốc và truyền bá sang Nhật, Sư cũng là người đã phát triển và hệ thống phương pháp tu tập Thiền thoại đầu. Continue reading

Posted in Tùy Bút | Comments Off on Cổ Phật Giang Nam- Thiền Sư Trung Phong Minh Bổn (1263-1323)

Cúi Lạy Phật

Cúi lạy Phật cho lòng con mở
Để giúp người khốn khó hôm nay
Sẻ chia một chút thiện ngay
Gieo duyên mai hậu từ rày Phật ơi
Continue reading

Posted in Sách Truyện, Thơ Văn | Comments Off on Cúi Lạy Phật

Trở Về Khoảnh Khắc

Trong lúc soạn lại các quyền tập đã ghi chép trong lúc mới bắt đầu học Phật, tôi gặp lại một bài viết của Thiền Sư Zengyan Guo Jun (người Canada Trưởng trung tâm Drama Dam Retreat / Pine Bush/ New York hiện trụ trì tại Singapore) tựa đề “Chan Health- Chan Mind “ chợt một chút mừng vui vì thấy từ nhiều năm về trước mình đã có một chút am hiểu về Vũ trụ thiên nhiên, Thực tại và Con người. Continue reading

Posted in Tùy Bút | Comments Off on Trở Về Khoảnh Khắc

Nếu Lòng Ta

Nếu lòng ta mà luôn có Phật
Thấy nhu hòa và tất cả yên
Vì rằng vạn sự là duyên
Biết mà không chấp cho nên an bình
Continue reading

Posted in Sách Truyện, Thơ Văn | Comments Off on Nếu Lòng Ta

Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Giải Vô Thượng Niết Bàn Ch.12

12 LỤC ĐỘ BA LA MẬT (SÁU PHÁP BA LA MẬT)

Khi nói đến Lục độ tức là nói đến Bồ tát đạo. Mà muốn đi vào Bồ tát đạo trước hết chúng sinh phải phát Bồ-đề tâm, có nghĩa là phát nguyện để cầu Phật quả viên mãn ngỏ hầu giải thoát cho mình tức là tự độ và sau đó mới lợi lạc cho chúng sinh tức là độ tha. Bồ đề tâm đòi hỏi sự thực hành và phát triển tâm Xả, Từ và Bi để chống lại với Tham, Sân và Si. Tại sao?

Tâm Xả là tâm bình đẳng vì chúng sinh ai ai cũng đều có Phật tính như nhau. Cái Phật tính thanh tịnh nầy bị vô minh che lấp cho nên Tham-Sân-Si phát khởi mà tạo ra phiền não, khổ đau. Vì thế nếu có tâm Xả tức là không phân biệt người thân kẻ sơ thì tâm Từ, có nghĩa là lòng thương yêu mới phát triển để mang lại hạnh phúc cho con người. Một khi đặt mình vào hoàn cảnh của người khác thì chúng ta mới thông cảm được tâm trạng của họ và đây là yếu tố để phát triển tâm Bi tức là lòng bi mẫn thương xót muốn cứu giúp chúng sinh thoát khỏi cảnh khổ. Continue reading

Posted in Sách Truyện | Comments Off on Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Giải Vô Thượng Niết Bàn Ch.12