Blog Archives

Tổ Đình Phước Huệ – Pháp Hội Huân Tu Quán Thế Âm 23/10/22

This gallery contains 1 photo.

THÔNG BÁO KHÓA TU BÁT QUAN TRAI & HUÂN TU QUÁN ÂM BỒ TÁT Kính thưa: Quý đồng hương Phật tử gần xa, Chúng ta được an lành trong cuộc sống hôm nay, âu cũng nhờ nương tựa lòng từ … Continue reading

More Galleries | Comments Off on Tổ Đình Phước Huệ – Pháp Hội Huân Tu Quán Thế Âm 23/10/22