Tết Nguyên Đán Năm Mậu Ngọ 2014 Tại Chùa Khánh Anh (Bagneux, Pháp)


Thứ năm 30/1/14 (30 Tết)         : 24 giờ 00 : Lễ Đón Giao Thừa.
Thứ sáu 31/1/14 (Mùng 1 Tết)       : 11 giờ 00 : Cúng Phật - Lễ Tết Nguyên Đán và cúng chư tiên linh.
                  : 15 giờ 00 : Khóa lễ Phổ Môn.
Thứ bảy 01/2/14 (Mùng 2 Tết)      : 15 giờ 00 : Khóa lễ Phổ Môn.
Chủ nhật 02/2/14 (Mùng 3 Tết)    : 11 giờ 00 : Cúng Phật - Lễ Cầu an Đầu năm và Cầu siêu hàng tuần.
                  : 14 giờ 00 : Văn Nghệ Mừng Xuân.
                  : 15 giờ 00 : Khóa lễ Phổ Môn.
Chủ nhật 09/2/14 (Mùng 10 Tết)   : 11 giờ 00 : Cúng Phật - Lễ Cầu an Đầu năm và Cầu siêu hàng tuần.
                  : 15 giờ 00 : Lễ Khai Đàn Dược Sư, đọc danh sách Cầu an Giải hạn.
(từ thứ hai 10/02 đến thứ bảy 15/02/14, mỗi ngày lúc 15 giờ có tụng kinh Dược Sư
 tại chùa Khánh Anh Bagneux)
Thứ sáu 14/2/14 (Rằm tháng giêng) : 11 giờ 00 : Cúng Phật - Lễ Thượng nguyên cầu an đầu năm và đọc danh sách hương linh Hậu có yêu cầu.
Chủ nhật 16/2/14 (17 tháng giêng) : 10 giờ 30 : Cúng Phật - Lễ Thượng nguyên Cầu an Giải hạn.
                  : 11 giờ 00 : Đọc danh sách Cầu an Giải hạn và Cầu siêu hương linh Hậu có yêu cầu.
                  : 12 giờ 15 : Cúng tiến chư Tiên linh.
                  : 15 giờ 00 : Khóa lễ Quy Y Tam Bảo.
                  : 17 giờ 00 : Thí Thực Cô Hồn. (Chương trình có thể tùy nghi thay đổi)

* Xin qúy vị điền vào giấy Cầu an Giải Hạn, rồi gởi về chùa để đọc trong dịp lễ Rằm tháng Giêng năm Giáp Ngọ 2014

Những thân nhân yêu cầu đọc tên hương linh “Hậu” trong Khóa lễ 10 giờ 30 trưa ngày Rằm tức chủ nhật 16/02/2014, với sự hiện diện của mình nên gởi phiếu hồi đáp (coupon de réponse) về chùa Khánh Anh trước ngày 11/02/2014.

Xin lưu ý : Tất cả danh sách hương linh “Hậu” không có thân nhân yêu cầu sẽ được phục nguyện
từ thứ hai (10/2) cho đến thứ bảy (15/2/14) trong thời gian Đàn tràng Dược Sư tại chùa Khánh Anh.

Quý vị phát nguyện Quy-Y Tam-Bảo, xin liên lạc về chùa để ghi danh và có mặt tại chùa 14 giờ ngày chủ nhật 16/02/2014.

Thich Quang Dao <thichquangdao@khanhanh.fr>

Down load https://huongdaoonline.net/tpham/Collections/KATetGiapNgo2014.pdf

Down load GiaDinhPhatTuQuangDuc2014.pdf

Down load KAThuHauRamThangGieng2014.pdf

Down load KACauAnGiaiHan.pdf

Down load KAPhieuDatLich.pdf

Comments are closed.