Cư Trần Lạc Đạo Của Vua Trần Nhân Tông

Cư Trần Lạc Đạo

Cư Trần Lạc Đạo là bài phú của một vị vua xuất gia viết, đó là vua Trần Nhân Tông. Sau khi xuất gia, vua có hiệu là Trúc Lâm Đại Sĩ. Bài này là trái tim của Trúc Lâm Đại Sĩ, và trong địa vị văn học, đây là sáng tác tiếng Nôm đầu tiên tại Việt Nam.

Cư Trần Lạc Đạo là một bài phú gồm mười Hội, trình bày phương pháp tu tập của Trúc Lâm Đại Sĩ. Khi đọc bài này tôi rất xúc động, tựa như mình đang đi vào trái tim của người xưa để thấy được tình thương và tuệ giác của một vị tổ sư. Read the rest of this entry »

No Comments

Học Giả – Hành Giả

Học giả – Hành giả.
Người học thức – Người Vô Học

Bài kinh Trung Bộ nào … Phật đều chỉ dạy :
Người tu cần nhất … thanh lọc nội tâm
Còn chúng sanh luân hồi … vì uế nhiễm bụi trần
Trả nghiệp cũ chưa xong … nghiệp thiện mới nào trọn vẹn ? Read the rest of this entry »

No Comments

Hoa Đó

Hỏi hoa, hoa đó tên gì
Ta không hề biết nhưng vui mà trồng

Cũng như người mở cõi lòng
Giúp ta sống đặng tha hương xứ người
Về đây tuệ mạng sống đời
Để rồi chân bước nụ cười thênh thang
Rồi thì hồn cũng lạc an
Tất nhiên thấy cả chung quanh bạn vàng Read the rest of this entry »

No Comments

Đêm Qua

Đêm qua một giấc mộng lành
Hoá thân làm đất để dành cỏ hoa

Người đi dạo bước lại qua
Cũng không hề trách hoặc la oán gì
Dù người xã rác khắp nơi
Ngập tràn nước bẩn có chi mà buồn Read the rest of this entry »

No Comments

Ân Đức Sinh Thành

Cảo Thơm,
Cổ Lục

Thắm tươi vẻ đẹp, đóa Đông phương
Báo hiếu song thân, hội Phật đường
Tục ngữ, bóng cha, xanh vạn khoảnh
Ca dao, lòng mẹ, biếc ngàn chương

Cảo thơm vi diệu, thêu vàng nguyệt
Cổ lục nhiệm mầu, dệt gấm hương
Tấc cỏ ba xuân, khôn trả vẹn
Muôn thu đền đáp, nguyện tròn gương. Read the rest of this entry »

No Comments

Các Nguyên Tắc Đạo Đức Của Người Phật Tử Tại Gia

Lời Giới Thiệu

Là người mới bắt đầu học Phật, tôi nhận thấy quyển sách nhỏ này thể hiện tốt tinh thần vừa giáo dục vừa khai sáng. Mặc dù đạo Phật có bề dày lịch sử phong phú, đầy những giá trị, điều cần thiết đối với người học Phật ngày nay vẫn là làm thế nào để ứng dụng lời đức Phật dạy vào đời sống hàng ngày. Quyển Các Nguyên Tắc Đạo Đức của Phật Tử Tại Gia này giúp tôi hiểu tầm ảnh hưởng của đạo Phật đối với cuộc sống thường nhật của con người. Nó có thể được xem như quyển sổ tay hướng dẫn chúng ta sống cuộc đời theo chánh pháp. Read the rest of this entry »

No Comments

Vi Học Nhật Ích – Vi Đạo Nhật Tồn **

Tinh yếu Đạo Phật … Trung Đạo cần có
Cực đoan về một phía … đường tu học chận ngăn
Chấp trước là hố sâu, vì mang nặng chủ quan
Tinh thần người Phật Tử luôn niệm niệm …
Bi, Trí, Dũng… trong thống khổ mà trải nghiệm !

Cuộc sống là tinh thần được rèn luyện !
Là hành trình đối diện hiện thực … dù gian nan
Mỗi việc làm khéo sử dụng trí tuệ , thiện tâm
Càng thanh tịnh rỗng lặng … thấy rõ như thật Read the rest of this entry »

No Comments

Phải Có Con Mắt Ttạch Pháp Khi Nghe Kinh

Khi dịch xong kinh Trường A-hàm năm 1962 tôi cảm thấy có một vài thắc mắc tuy thông thường nhưng sẽ không tránh khỏi xuất hiện một cách mau lẹ đến ít nhiều quý vị đọc kinh này. Ðể giải thích phần nào những thắc mắc đó hầu tránh khỏi cái nạn vì nghẹn bỏ ăn, ở đây xin nêu vài ý kiến theo trường hợp này:

1. Thuyết pháp độ sanh là bản hoài của Phật, vậy tại sao khi Thành Ðạo rồi Ngài lại không muốn thuyết pháp, đợi đến khi Phạm vương thưa thỉnh, Ngài mới thuyết? Read the rest of this entry »

No Comments