Giảng Giải Kinh Duy Ma Cật – Chương III – Phú Lâu Na

Chương Thứ Ba

Phẩm Đệ Tử

(The Disciples’ Reluctance to Visit Vimalakirti)

Hàng Thanh Văn

1) Tôn giả Phú Lâu Na. (Purna Maitrayaniputra)

Trở Lại Vấn Đề Thuyết Pháp.

Tôn giả Phú Lâu Na là con một vị Bà La Môn rất giàu sang làm quốc sư trong triều của vua Tịnh Phạn. Ông sanh cùng ngày với Đức Phật và sau đó quy y thọ giáo với Đức Thế Tôn và chứng quả A La Hán. Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Giảng Giải Kinh Duy Ma Cật – Chương III – Phú Lâu Na

Vỡ Oà – Tỉnh Mộng

Vỡ Oà …!

Đời lận đận ta còn say mộng lớn
Mộng bay dài trong thăm thẳm ban sơ –
Gió điên cuồng ta vội bước bâng quơ –
À ơi … nỗi buồn đau vận hành âm ĩ
Continue reading

Posted in Sách Truyện, Thơ Văn | Comments Off on Vỡ Oà – Tỉnh Mộng

Giá Trị Một Người

Không có gì quan trọng để ta tự nhận biết:
Mình là ai khi có mọi điểm quấy sai
Đừng cố tình che giấu, thể hiện bề ngoài
Để lấp liếm và ngẩng đầu cao một chút !
Continue reading

Posted in Sách Truyện, Thơ Văn | Comments Off on Giá Trị Một Người

Kinh A Di Đà


Click on the image to download the pps file

Võ Tá Hân

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Kinh A Di Đà

Giảng Giải Kinh Duy Ma Cật – Chương III – Tu Bồ Đề

Chương Thứ Ba

Phẩm Đệ Tử

(The Disciples’ Reluctance to Visit Vimalakirti)

Hàng Thanh Văn

1) Tôn giả Tu Bồ Đề (Subhoti):
Trở Lại Vấn Đề Khất Thực.

Trong số những đại đệ tử của Phật chỉ có tôn giả Tu Bồ Đề được tôn xưng là đệ nhất giải không có nghĩa là trong hàng Thanh văn tôn giả là người duy nhất thấu hiểu Lý Không của Bát Nhã. Do sự thưa thỉnh của tôn giả mà Phật nói Kinh Kim Cang ở tịnh xá Kỳ Viên. Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Giảng Giải Kinh Duy Ma Cật – Chương III – Tu Bồ Đề

Có Phải Cuộc Đời Là Thước Phim Quay Sẵn?

Nhân dọc một mẫu chuyện trên trang mạng điện tử nào đó, theo thuyết định mệnh có người đã cho rằng cuộc đời là một thước phim đã được quay sẵn.

Vậy nếu ta chính là diễn viên thủ vai chánh với những nỗi buồn, niềm vui, kỷ niệm, nước mắt nụ cười mà tất cả đều cũng chỉ là những tình tiết trong KỊCH BẢN CUỘC ĐỜI. thì ai sẽ là người đạo diễn đây? Continue reading

Posted in Tùy Bút | Comments Off on Có Phải Cuộc Đời Là Thước Phim Quay Sẵn?

Heart


Click on the image to download the pps file

Minh Liên sưu tầm

Posted in Phim Ảnh, Slide Show | Comments Off on Heart

Bâng Khuâng – Chợt Tỉnh…

Bâng khuâng !

Trộm nghe…
Cuộc đời là thước phim được quay sẵn !
Chúng ta thực sự không biết mình muốn gì
Phần lớn chỉ là một phóng bản copy
Theo xã hội áp đặt một cách vô ý thức !!
Continue reading

Posted in Sách Truyện, Thơ Văn | Comments Off on Bâng Khuâng – Chợt Tỉnh…