Tịnh Độ Pháp Môn Phổ Bị Tam Căn Luận

(Luận về pháp môn Tịnh Độ độ khắp ba căn)

Hết thảy chúng sanh đều có đủ trí huệ đức tướng của Như Lai, nhưng do mê chân đuổi theo vọng, trái nghịch giác, xuôi theo trần lao nên toàn thể chuyển thành phiền não ác nghiệp. Do vậy, trải nhiều kiếp lâu xa luân hồi sanh tử. Như Lai thương xót, giảng ra các pháp khiến họ phản vọng quy chân, trái nghịch trần lao, xuôi theo tánh giác, khiến cho phiền não ác nghiệp của họ toàn thể khôi phục thành trí huệ đức tướng. Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Tịnh Độ Pháp Môn Phổ Bị Tam Căn Luận

Phật Pháp Căn Bản Phần I – Thiền Từ Ái (Niệm Tâm Từ)


THIỀN TỪ ÁI (NIỆM TÂM TỪ)

Tâm từ (metta) là một trong bốn đề mục của Tứ Vô Lượng Tâm hay phạm trú (Brahma- vihara: nơi trú ngụ của các bậc phạm thiên). Thiền từ ái được giải thích và hướng dẫn kỹ càng trong sách Visudhimagga (Thanh Tịnh Đạo). Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Phật Pháp Căn Bản Phần I – Thiền Từ Ái (Niệm Tâm Từ)

Những ai được gọi là Phật tử?

Không phải cứ ngày rằm mùng 1 đi chùa lễ Phật để cầu phúc, xin tài lộc thì trở thành Phật tử, vậy Phật tử là những ai?

Nhiều người tự xưng là Phật tử mà không tìm hiểu đạo Phật, không biết giáo lý, chỉ đến chùa chiền vào các ngày lễ hoặc khi cần cầu xin tài lộc, công danh, hóa giải hoạn nạn… Continue reading

Posted in Tùy Bút | Comments Off on Những ai được gọi là Phật tử?

Hãy Cứ Để – Như Gió Thoảng, Mây Qua – NHÂN DUYÊN QUẢ…

HÃY CỨ ĐỂ

Hãy cứ để tùy duyên đi đến
Đừng giận hờn, thân quyến loài ma
Chúng ta Phật Tử tránh xa
Kẻo không lọt bẫy thế là uổng công
Continue reading

Posted in Sách Truyện, Thơ Văn | Comments Off on Hãy Cứ Để – Như Gió Thoảng, Mây Qua – NHÂN DUYÊN QUẢ…

Hình Ảnh Đại Lễ Phật Đản Tại Chùa Hoa Nghiêm Ngày 19/5/2024

Dưới đây là một số hình ảnh do Cô Huệ Hiếu ghi lại trong buổi Đại Lễ Phật Đản Tại Chùa Hoa Nghiêm ngày Chủ Nhật 19/5/2024 – xin nhấn vào hình để xem cở lớn

Continue reading

Posted in Phim Ảnh | Comments Off on Hình Ảnh Đại Lễ Phật Đản Tại Chùa Hoa Nghiêm Ngày 19/5/2024

Biết Thương Mình


Phần 01 Continue reading

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Biết Thương Mình

Điều Rắc Rối Nhất Trên Cõi Đời Này Chính Là… (Không Phải Ai Cũng Biết)

Thầy Thích Pháp Hòa

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Điều Rắc Rối Nhất Trên Cõi Đời Này Chính Là… (Không Phải Ai Cũng Biết)

Tịnh Độ Thập Nghi Luận

LỜI TỰA

Từng nghe: Ái tâm chẳng nhiễm nặng chẳng sinh Ta-bà, niệm Phật chẳng chuyên nhất chẳng về Tịnh độ. Ta-bà là chốn uế độ, Cực lạc là miền Tịnh độ. Thọ mạng của cõi Ta-bà có hạn lượng, thọ mạng ở cõi Cực lạc thì vô cùng. Cõi Ta-bà đủ các khổ não, miền Cực lạc tìm cái khổ chẳng có. Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Tịnh Độ Thập Nghi Luận