Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Q6 – P 36 & 37 Pháp Hội A Xà Thế Vương Tử

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Tổ Ấn Độ Đời Thứ 28 Bồ Đề Đạt Ma

Sơ Tổ Thiền Tông Trung Hoa

Đại Pháp Nhãn Tạng truyền trao Đạt Ma lần hai tám,
Dự báo… sau sáu mươi năm phải đến Trung Hoa
Sử tích còn ghi chuyện hoằng pháp tại quê nhà,
Giúp Sư Đệ ( Phật Đại Tiên ) hoà giải sáu chúng tranh chấp! Read the rest of this entry »

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Q6 – P 36 Pháp Hội Thiện Trụ Ý Thiên Tử ( f )

TT Thích Phước Tấn

No Comments

“ Vô Tướng Bố Thí – Vô Ngã Độ Sanh “

( Y theo đó mà trụ, Y theo đó mà hàng phục )

Giải Không Đệ Nhất, Tu Bồ Đề Tôn Giả
Trước ngày sanh… tài sản biến mất dần
Ba ngày sau xuất hiện lại gấp mấy lần
Nên có tên THIỆN HIỀN VÀ THIỆN CÁT
Read the rest of this entry »

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Q6 – P 36 Pháp Hội Thiện Trụ Ý Thiên Tử (e)

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Tìm Gì Giữa Chốn Trần Gian – Không Tìm Mới Gặp – Tìm… Gặp Gì ???


Tìm gì giữa chốn Trần gian ?

Em tâm sự :
cấm cung phong tỏa hoài sợ stress
Tạo miếng vườn trống rau củ ăn chơi
Ngờ đâu mấy tháng qua thu hoạch tuyệt vời
Nhiều vượt mức hơn sức mình tiêu thụ !
Read the rest of this entry »

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Q6 – P 36 Pháp Hội Thiện Trụ Ý Thiên Tử (d)

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Ý Ngài Ma Ha Ca Diếp Niêm Hoa Vi Tiếu

( Sơ Tổ Thiền Tông Ấn Độ )

Trước xuất gia, dòng dõi Bà La Môn, con đại bá hộ !
Vừa ra đời, đủ quý tướng bậc vĩ nhân.
Thông minh thiên bẫm mọi lãnh vực xuất thần
Không nghĩ tình cảm nam nữ, sống giản dị trong sạch !
Read the rest of this entry »

No Comments