Category Archives: Video

Những Điều Dễ Và Khó Trong Đời

Thích Nữ Như Lan http://www.phatam.com/video/thich-nu-nhu-lan/nhung-dieu-de-va-kho-trong-doi-video_823a948da.html

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Những Điều Dễ Và Khó Trong Đời

Cách Thức Tụng Kinh Trì Chú Niệm Phật Của Phật Tử Tại Gia

Thuyết giảng: Thầy Thích Phước Tiến (2014) http://www.niemphat.vn/2014/04/cach-thuc-tung-kinh-tri-chu-niem-phat-cua-phat-tu-tai-gia/

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Cách Thức Tụng Kinh Trì Chú Niệm Phật Của Phật Tử Tại Gia

Làm Người Khó – Thích Phước Tiến

www.youtube.com

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Làm Người Khó – Thích Phước Tiến

Giá Trị Của Một Đồng Tiền

Quà Tặng Cuộc Sống www.youtube.com

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Giá Trị Của Một Đồng Tiền

Thi Kệ Cuộc Đời Đức Phật

THÍCH NGỘ CHÂU OFFICIAL

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Thi Kệ Cuộc Đời Đức Phật

Ý Nghĩa Ngày Phật Đản Sanh

 SC. Giác Lệ Hiếu

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Ý Nghĩa Ngày Phật Đản Sanh

Sám Phật Đản

TT Thích Minh Quang

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Sám Phật Đản

Những Bải Hát Vầ Đức Phật Thích Ca Hay Nhất Mừng Lễ Phật Đản

 Cư Sĩ̃ Ân Thiên Vỹ

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Những Bải Hát Vầ Đức Phật Thích Ca Hay Nhất Mừng Lễ Phật Đản