Category Archives: Video

Phật Giáo là VÔ THẦN, Vậy Cầu Nguyện Là Gì Trong Đạo Phật?

Radio Suy Ngẫm

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Phật Giáo là VÔ THẦN, Vậy Cầu Nguyện Là Gì Trong Đạo Phật?

Qùa Tặng Sinh Nhật Có Ý Nghĩa

Đức Đạt Lai Đạt Ma

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Qùa Tặng Sinh Nhật Có Ý Nghĩa

Làm Thế Nào Tự Cứu Lấy Mình

HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC KHANG thuyết giảng

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Làm Thế Nào Tự Cứu Lấy Mình

Im Lặng Đúng Lúc Mới Là Người Khôn

 HT. Thích Trí Quảng

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Im Lặng Đúng Lúc Mới Là Người Khôn

Ý nghĩa cần biết trong Bát Nhã Tâm Kinh

Dưới cội Bồ Đề

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Ý nghĩa cần biết trong Bát Nhã Tâm Kinh

Người Nào Nghiệp Nấy

Thầy Thích Pháp Hòa

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Người Nào Nghiệp Nấy

Cẩm Nang Cho Cuộc Sống Đức Đạt Lai Lạt Ma 14

 Category Nonprofits & Activism License Standard YouTube License Music “Love Poem” by Lee Ji Soo Listen ad-free with YouTube Red

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Cẩm Nang Cho Cuộc Sống Đức Đạt Lai Lạt Ma 14

Thầy Thích Pháp Hoà chỉ cách ngồi thiền

Triet Huynh

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Thầy Thích Pháp Hoà chỉ cách ngồi thiền