Category Archives: Video

Tập Sống Buông Bỏ Lòng Sẽ Bình An

Thầy Thích Pháp Hòa

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Tập Sống Buông Bỏ Lòng Sẽ Bình An

5 điều không thể biết trước

Thầy Thích Pháp Hòa

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on 5 điều không thể biết trước

Lập Bàn Thờ Tổ Tiên Đúng Cách Để Không Tổn Phước?

Thích Phước Tiến Vấn Đáp

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Lập Bàn Thờ Tổ Tiên Đúng Cách Để Không Tổn Phước?

Tâm đổi thì vận mệnh cũng đổi

Thầy Thích Pháp Hòa

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Tâm đổi thì vận mệnh cũng đổi

Thân Người Mà Tâm Chó

HT Thích Giác Hạnh

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Thân Người Mà Tâm Chó

Mỗi Ngày Phật Tử Tại Gia Nên Tụng Kinh Gì Thì Tốt

HT Thích Trí Quảng

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Mỗi Ngày Phật Tử Tại Gia Nên Tụng Kinh Gì Thì Tốt

Cốt Lõi Phật Giáo

HT. Thích Viên Minh

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Cốt Lõi Phật Giáo

Làm Sao Thoát Khỏi Tâm Trạng Chìm Trong Phiền Não?

HT Viên Minh Giảng – Phật Pháp Vấn Đáp

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Làm Sao Thoát Khỏi Tâm Trạng Chìm Trong Phiền Não?