Category Archives: Video

Tâm Không Mong Cầu

Sư Minh Niệm

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Tâm Không Mong Cầu

Vì Sao Đi Đầu Thai Lại Quên Hết”

Vấn Đáp Sự Khác Biệt Đầu Thai Và Tái Sanh  Thầy Thích Pháp Hòa

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Vì Sao Đi Đầu Thai Lại Quên Hết”

Đại Nạn Trước Mắt, Quay Đầu Là Bờ

Pháp Sư Tịnh Không Giảng – Kênh Thích Nhuận Hóa

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Đại Nạn Trước Mắt, Quay Đầu Là Bờ

Nghiệp Khẩu Nghiệp Là Hại Mình, Hại Người

TUYỆT ĐỐI phải tránh (NGHE VÀ NGẪM) Thầy Thích Pháp Hòa

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Nghiệp Khẩu Nghiệp Là Hại Mình, Hại Người

Đức Phật đã Luân Hồi Bao Nhiêu Kiếp – Bí Mật về Luân Hồi

Radio Suy Ngẫm

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Đức Phật đã Luân Hồi Bao Nhiêu Kiếp – Bí Mật về Luân Hồi

Chỉ Số Vượt Nghịch Cảnh Của Bạn Là Bao Nhiêu?

xin gửi tới các bạn một video về những gì cốt lõi nhất từ cuốn sách vô cùng hữu ích với chúng ta, mang tên “AQ, Chỉ Số Vượt Khó – Biến khó khăn thành cơ hội” của Tiến sĩ … Continue reading

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Chỉ Số Vượt Nghịch Cảnh Của Bạn Là Bao Nhiêu?

Tập Buông Bỏ Để Sống Thanh Thản

  Sư Minh Niệm

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Tập Buông Bỏ Để Sống Thanh Thản

Tâm Tĩnh Lặng Sẽ Sinh Trí Huệ

Ajahn Chah theo Tỉnh Thức

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Tâm Tĩnh Lặng Sẽ Sinh Trí Huệ