Category Archives: Video

Khen Chê – Buồn Khổ Không Hề Buồn Mới Là Người Khôn Ngoan

Thầy Thích Pháp Hòa

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo, Video | Comments Off on Khen Chê – Buồn Khổ Không Hề Buồn Mới Là Người Khôn Ngoan

Người Quét Chợ

 Vĩnh Hảo – Trích trong tập tác phẩm Thiên Thần Quét Lá

Posted in Sách Truyện, Video | Comments Off on Người Quét Chợ

Những Tháng Năm Còn Lại

Posted in Phim Ảnh, Văn Hóa, Video, Đời Sống | Comments Off on Những Tháng Năm Còn Lại

Ánh Đạo Từ Bi

 Thơ : Tuệ Nga Nhạc : Nguyễn Tuấn Hòa âm : Đặng Vương Quân Ca sĩ : Tâm Thư Có phụ bản nhạc Karaoke để quý vị hát theo 

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Ánh Đạo Từ Bi

Vì Sao Ta Cần Phải Niệm Phật

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Vì Sao Ta Cần Phải Niệm Phật

Ba Cánh Cửa Giải Thoát

Thầy Thích Pháp Hòa

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Ba Cánh Cửa Giải Thoát

Phật Dạy Đời Ngắn Lắm Muốn Hạnh Phúc Thành Công Hãy Làm Chủ Chính Mình Đừng Gục Ngã

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Phật Dạy Đời Ngắn Lắm Muốn Hạnh Phúc Thành Công Hãy Làm Chủ Chính Mình Đừng Gục Ngã

Bồ Tát Và Hiếu Lễ

Ihầy Thích Pháp Hòa

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Bồ Tát Và Hiếu Lễ