Category Archives: Video

Quét Sạch

Lời: Thầy Thích Huyền Châu – Nhạc: Phương Nguyễn – Thể hiện: Ca sĩ Thiên Tôn

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Quét Sạch

Hạnh Phúc Đích Thực

PHẦN 1

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Hạnh Phúc Đích Thực

Hạnh Phúc Tại Tâm (16-21)

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Hạnh Phúc Tại Tâm (16-21)

Hạnh Phúc Tại Tâm (11-15)Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Hạnh Phúc Tại Tâm (11-15)

Hạnh Phúc Tại Tâm (1-5)

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Hạnh Phúc Tại Tâm (1-5)

Đội Võ Vovinam Trình Diễn Tại Viện Bảo Tàng 18/2/2023

Chính phủ Úc mời đội Võ Vovinam đến Viện Bảo Tàng để múa lân, đánh võ, trống, để làm bữa cơm gây quỹ cho Viện Bảo Tàng Việt-Úc

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Đội Võ Vovinam Trình Diễn Tại Viện Bảo Tàng 18/2/2023

Phim Ảnh Phật tử Chùa Hoa Nghiêm Hành Hương Xuân Qúy Mão Ngày 4/2/2023

Phật tử Chùa Hoa Nghiêm Hành Hương các Chùa Quảng Đức, Chùa Bồ Đề, Chùa Quang Minh, Chùa Ấn Quang, Trung Tâm Buddhist Discussion Upway, Tu Viện Từ Ân và Khmer Temple tại Melbourne Ngày 4/2/2023 nhằm 14 tháng Giêng … Continue reading

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Phim Ảnh Phật tử Chùa Hoa Nghiêm Hành Hương Xuân Qúy Mão Ngày 4/2/2023

Đi Chùa Ngày Rằm Tháng Giêng

Ai đi chùa ngày rằm tháng giêng cần phải biết những điều này Thầy Thích Pháp Hòa

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Đi Chùa Ngày Rằm Tháng Giêng