Category Archives: Tin Tức

Chương Trình Tết Nhâm Dần 2022 Tổ Đình Phước Huệ

Click on the image to view the full-size

Posted in Thông Báo, Tin Tức | Comments Off on Chương Trình Tết Nhâm Dần 2022 Tổ Đình Phước Huệ

THƯ CHÚC TẾT – Nhâm Dần 2022

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Kính bạch Chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Ni trưởng, Ni Sư, Đại đức Tăng Ni, Kính thưa quý Đạo hữu trong các ban ngành Giáo hội và toàn thể … Continue reading

Posted in Sinh Hoạt, Tin Tức | Comments Off on THƯ CHÚC TẾT – Nhâm Dần 2022

Chương Trình Tết Nhâm Dần 2022 Chùa Hoa Nghiêm

Vì Covid 19 tại Melbourne số lượng lây nhiểm hàng ngày vẫn còn rất cao, chùa Hoa Nghiêm năm nay đón Tết Nhâm Dần – 2022 trong tinh thần an toàn hạn chế sự lây nhiễm. Xin quý Đồng hương … Continue reading

Posted in Sinh Hoạt, Tin Tức | Comments Off on Chương Trình Tết Nhâm Dần 2022 Chùa Hoa Nghiêm

Chúc Mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Posted in Sinh Hoạt, Tin Tức | Comments Off on Chúc Mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Thông Báo Lễ Đón Giao Thừa Chùa Quang Minh Mừng Xuân Nhâm Dần

Chiều 30 Tết Nhâm Dần ( thứ hai 31/01/2022 ) Click on the image to view the full-size

Posted in Thông Báo, Tin Tức | Comments Off on Thông Báo Lễ Đón Giao Thừa Chùa Quang Minh Mừng Xuân Nhâm Dần

Các Lớp Guitar và Trống Sắp Mở

Posted in Thông Báo, Tin Tức | Comments Off on Các Lớp Guitar và Trống Sắp Mở

Covid 19 News & Quang Minh Covid 19 Vaccine Center

Posted in Thông Báo, Tin Tức | Comments Off on Covid 19 News & Quang Minh Covid 19 Vaccine Center

Phỏng Vấn Đặc Biệt – GHPGVNTN A&Z Victoria Gây Quỹ Cứu Trợ Nạn Nhân Covid-19 Việt NamPosted in Sinh Hoạt, Tin Tức | Comments Off on Phỏng Vấn Đặc Biệt – GHPGVNTN A&Z Victoria Gây Quỹ Cứu Trợ Nạn Nhân Covid-19 Việt Nam