Category Archives: Tin Tức

Sống Trọn Vẹn Với Từng Phút Giây Hiện Tại

LTS: Sam Hamill là một nhà thơ đương đại Mỹ. Với tư cách là chủ bút kiêm sáng lập gia của Nhà Xuất bản Copper Canyon, nơi phát hiện ra những nhà thơ cự phách đương đại của Hoa Kỳ. Sự … Continue reading

Posted in Sinh Hoạt, Tin Tức | Comments Off on Sống Trọn Vẹn Với Từng Phút Giây Hiện Tại

Văn Nghệ Gây Quỹ Tu Viện Từ Ân

Click on the image to view the full-size

Posted in Sinh Hoạt, Tin Tức | Comments Off on Văn Nghệ Gây Quỹ Tu Viện Từ Ân

Gây Qũy Cứu Trợ Động Đất Thổ Nhĩ Kỳ & Syria Chủ Nhật 26/2/2023

Sunday 26/2/2023 lúc 12:00PM Tại Hall Hoa Nghiêm Kính mời qúy đồng hương Phật tử tham dự All You Can Eat – 25 món chay thanh khiết kính mời Cơn động đất ngày 6/2/2023 tại Thổ Nhĩ Kỳ & Syria … Continue reading

Posted in Sinh Hoạt, Tin Tức | Comments Off on Gây Qũy Cứu Trợ Động Đất Thổ Nhĩ Kỳ & Syria Chủ Nhật 26/2/2023

Tổ Đình Phước Huệ – Pháp Hối Huân Tu Quan Thế Âm

Tổ Đình Phước Huệ THÔNG BÁO PHÁP HỘI HUÂN TU QUÁN THẾ ÂM & ĐÀN TRÀNG SIÊU ĐỘ CHƯ HƯƠNG LINH QUÁ VÃNG Quán Âm Bồ Tát đấng mẹ hiền Cứu khổ muôn loài hạnh vô biên Ứng thân diệu … Continue reading

Posted in Thông Báo, Tin Tức | Comments Off on Tổ Đình Phước Huệ – Pháp Hối Huân Tu Quan Thế Âm

Thư Mời Pháp Hội Siêu Độ

Tổ Đình Phước Huệ Thư Mời PHÁP HỘI SIÊU ĐỘ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Trân trọng kính mời: Quý Đồng hương Phật tử Đến tham dự Pháp Hội Siêu Độ được tổ chức tại Tổ … Continue reading

Posted in Thông Báo, Tin Tức | Comments Off on Thư Mời Pháp Hội Siêu Độ

Gây Quỹ Cứu Trợ Nạn Nhân Động Đất Tại Thổ Nhĩ Kỳ

Tổ Đình Phước Huệ Thông Báo GÂY QUỸ CỨU TRỢ NẠN NHÂN ĐỘNG ĐẤT TẠI THỔ NHĨ KỲ Trong những ngày qua, trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã gây rất nhiều thiệt hại và tử vong … Continue reading

Posted in Sinh Hoạt, Tin Tức | Comments Off on Gây Quỹ Cứu Trợ Nạn Nhân Động Đất Tại Thổ Nhĩ Kỳ

Chùa Quang Minh Vận Động Cho Động Đất 11Am 20/02/2023 (81,556 Dollars) Trong 24 Giờ

Số tiền đã đóng góp 11am 20/02/2023 ( 81,556 dollars ) trong 24 giờ vận động cho động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ là một kỷ lục Cám ơn tấm lòng vàng các đồng hương phật tử. Như đã dự … Continue reading

Posted in Giáo Hội, Thông Báo, Tin Tức | Comments Off on Chùa Quang Minh Vận Động Cho Động Đất 11Am 20/02/2023 (81,556 Dollars) Trong 24 Giờ

Động Đất Tại Thổ Nhĩ Kỳ Đà Syria

Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Số người thiệt mạng đã vượt 25.000 , Do tình hình khẩn cấp Chùa Quang Minh sẽ tổ chức gây quỹ đột xuất vào 11giờ 30 Chủ Nhật 19-02-2023 tại hội trường … Continue reading

Posted in Thông Báo, Tin Tức | Comments Off on Động Đất Tại Thổ Nhĩ Kỳ Đà Syria