Category Archives: Tuyển Chọn

Nguồn Gốc “Bách Việt” và Hàng Trăm Tộc Việt

Bản đồ phân tích các thời điểm thành lập của những khái niệm được cho là Bách Việt, thực tế, đây là tên gọi của các quốc gia, không phải tộc danh. Trong nhận thức thường thấy về cộng đồng … Continue reading

Posted in Tuyển Chọn, Văn Hóa | Comments Off on Nguồn Gốc “Bách Việt” và Hàng Trăm Tộc Việt

Chinh Phụ Ngâm Khúc – Hồng Vân Ngâm

Chinh Phụ Ngâm Khúc – Đặng Trần Côn & Đoàn Thị Điểm  Hồng Vân

Posted in Tuyển Chọn | Comments Off on Chinh Phụ Ngâm Khúc – Hồng Vân Ngâm

Một Trăm Lẻ Một Câu Chuyện Thiền

1. Một Cốc Trà Nan-In, một thiền sư Nhật vào thời Minh – Trị (1868- 1912), tiếp một vị giáo sư đại học đến tham vấn về Thiền. Nan-In đãi trà. Ngài chế một cốc đầy và vẫn tiếp tục … Continue reading

Posted in Tuyển Chọn | Comments Off on Một Trăm Lẻ Một Câu Chuyện Thiền

Tiếng Nói Và Chữ Viết Của Người Việt Nam Qua Các Thời Đại

Đến ngày nay, những tài liệu dân tộc học, ngôn ngữ học, khảo cổ học đều xác nhận rằng Tổ Tiên người Việt Nam đã hiện diện hàng thiên niên kỷ trước Tây lịch trên lãnh thổ mà ngày nay … Continue reading

Posted in Tuyển Chọn | Comments Off on Tiếng Nói Và Chữ Viết Của Người Việt Nam Qua Các Thời Đại

Tìm Hiểu Dòng Thiền Thảo Đường Trên Nền Văn Hóa Tộc Người Champa

Lời dẫn: Như chúng ta biết trong quá khứ trên dãi đất Việt Nam thân yêu này có sự tồn tại của hai Vương quốc Champa thuộc miền Trung và Vương quốc Phù Nam thuộc miền Nam ngày nay. Hiện … Continue reading

Posted in Tuyển Chọn | Comments Off on Tìm Hiểu Dòng Thiền Thảo Đường Trên Nền Văn Hóa Tộc Người Champa

Lược Sử Phát Triển Phật Giáo Việt Nam (Song ngữ Vietnamese-English)

THIỆN PHÚC LƯỢC SỬ PHÁT TRIỂN PHẬT GIÁO VIỆT NAM A BRIEF HISTORY OF DEVELOPMENT OF VIETNAMESE BUDDHISM Copyright © 2022 by Ngoc Tran. All rights reserved. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form … Continue reading

Posted in Tuyển Chọn | Comments Off on Lược Sử Phát Triển Phật Giáo Việt Nam (Song ngữ Vietnamese-English)

Bộ Sưu Tập Về Những Phương Thuốc Quý

Những bài thuốc này chỉ được copy trên một trang web khác, chưa được kiểm chứng, nên Quí vị chỉ tham khảo cho biết, có thể có những điều không chính xác. (MH) Mật Ong và Quế, công dụng tuyệt vời!!! … Continue reading

Posted in Tuyển Chọn | Comments Off on Bộ Sưu Tập Về Những Phương Thuốc Quý

Quán Cháo Trắng Của Giới Sân

Lời giới thiệu Quán cháo trắng của Giới Sân là tập sách thuộc vào hàng bestseller tại Trung Quốc hiện nay. Tác giả của nó là một “tiểu tăng” tên “Giới Sân”, mà cho đến nay, qua nhiều nỗ lực … Continue reading

Posted in Tuyển Chọn | Comments Off on Quán Cháo Trắng Của Giới Sân