Category Archives: Tùy Bút

Danh ngôn & Thơ ca & Kinh, Sách trên mạng ảnh hưởng gì cho việc tu học ?

Đôi khi có đọc kinh Phật và những bài thơ ca, những danh ngôn và nhiều tác phẩm mới thấy mọi vấn đề phức tạp đều có thể giải quyết thỏa đáng. Chỉ cần chúng ta biết thoát ra khỏi … Continue reading

Posted in Tùy Bút | Comments Off on Danh ngôn & Thơ ca & Kinh, Sách trên mạng ảnh hưởng gì cho việc tu học ?

Lễ Vu Lan Chùa Hoa Nghiêm 2023

Buổi đọc kinh chiều đã chấm dứt, tất cả Phật tử đều ra về. Ban cấm hoa cùng nhau lên chánh điện trải tấm vải lớn, đem tất cả hoa và bình vào để bắt đầu làm việc.

Posted in Tùy Bút | Comments Off on Lễ Vu Lan Chùa Hoa Nghiêm 2023

Hoa Anh đào Chùa Quang Minh

Mùa Vu Lan báo hiếu lại đến với đồng hương trên nước Úc, với tập tục dễ thương Bông Hồng Cài Áo. Tập tục nầy xuất xứ từ đâu, với các bậc cao niên lễ Vu Lan mang ý nghĩa … Continue reading

Posted in Tùy Bút | Comments Off on Hoa Anh đào Chùa Quang Minh

Tản mạn Ân Nghĩa Sinh Thành nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu.

Từ ngày Mẹ rời xa dương thế, mỗi mùa Vu Lan đến lại là ngày giỗ của Mẹ, không hiểu sao tôi vẫn muốn ghi chép lại những câu nói hay về Mẹ từ những vĩ nhân lỗi lạc trên … Continue reading

Posted in Tùy Bút | Comments Off on Tản mạn Ân Nghĩa Sinh Thành nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu.

Đức Phật Mà Bạn Chưa Từng Biết

Theo những nguồn cổ xưa nhất, vài tháng sau khi Đức Phật nhập diệt, 500 nhà sư, tất cả đều là các vị A la hán, đã gặp nhau ở Vương Xá (Rajagaha) và tổ chức cái thường được gọi … Continue reading

Posted in Tùy Bút | Comments Off on Đức Phật Mà Bạn Chưa Từng Biết

Thử Tìm Hiểu “Ikigai Trong Mục Đích, Lý Tưởng Sống”

Cách tìm ra ý nghĩa sống / video của nhóm Tư duy ngược Chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ và được tận hưởng rất nhiều điều tuyệt vời, cũng như tiện ích giúp mọi việc trở nên … Continue reading

Posted in Tùy Bút | Comments Off on Thử Tìm Hiểu “Ikigai Trong Mục Đích, Lý Tưởng Sống”

Ngày Lễ Vía Quan Thế Âm Và An Vị Các Tôn Tượng 5/8/2023

Click on the image to view the full-size Hôm nay thứ bảy ngày 5 tháng 8 năm 2023, chùa Hoa Nghiêm vùng Đông Nam Melbourne (Victoria, Australia) làm lễ an vị các Tôn Tượng Phật, cũng là ngày lễ Quán … Continue reading

Posted in Tùy Bút | Comments Off on Ngày Lễ Vía Quan Thế Âm Và An Vị Các Tôn Tượng 5/8/2023

Tản Mạn Về Kỹ Năng “Tự Nhận Thức Bản Thân”

Gần đây mọi triết gia trong các tác phẩm đều ngụ ý, chúng ta cần nâng cao giá trị bản thân trong xã hội hiện đại và việc có được khả năng nhận thức bản thân một cách khách quan … Continue reading

Posted in Tùy Bút | Comments Off on Tản Mạn Về Kỹ Năng “Tự Nhận Thức Bản Thân”