Category Archives: Phim Ảnh

Hoa sen cực hiếm trên núi Tuyết của Tây Tạng

Gọi là tuyết liên sơn, hay Thiên sơn tuyết liên (sen tuyết) bởi loài thực vật này có thể sinh trưởng, phát triển và ra hoa ngay cả trong thời tiết cực kỳ lạnh lẽo trên núi đá cao vời … Continue reading

Posted in Phim Ảnh | Comments Off on Hoa sen cực hiếm trên núi Tuyết của Tây Tạng

Nợ Ai Nấy Trả, Nghiệp Ai Nấy Mang

Thầy Thích Pháp Hòa

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Nợ Ai Nấy Trả, Nghiệp Ai Nấy Mang

Chỉ Cách Trì Tụng Chú Đại Bi

 Thích Phước Tiến

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Chỉ Cách Trì Tụng Chú Đại Bi

Hình Ảnh Chùa Bodhi Dhamma Bendigo

Ngày 5/5/2024 chùa Hoa Nghiêm có duyên lành được đón thỉnh và chiêm bái Cây Bồ Đề thuộc dòng con cháu của cây đại thụ Bồ Đề thiêng liêng nơi Đức Phật thành Đạo thuở xưa.

Posted in Phim Ảnh | Comments Off on Hình Ảnh Chùa Bodhi Dhamma Bendigo

42 Thủ Nhãn Ấn Pháp (31-42)

31/42 Bảo Ấn Thủ Nhãn Ấn Pháp

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on 42 Thủ Nhãn Ấn Pháp (31-42)

42 Thủ Nhãn Ấn Pháp (21-30)

21/42 Tử Liên Hoa Thủ Nhãn Ấn Pháp

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on 42 Thủ Nhãn Ấn Pháp (21-30)

Hình Ảnh Du Ngoạn Bright Ngày 4/̀5/2024

Dưới đây là một số hình ảnh do Cô Huệ Hiếu ghi lại trong buổi du ngoan vùng Bright là một trong những thắng cảnh mùa Thu đẹp nổi tiếng ở Tiểu Bang Victoria đo Ban Tương Tế Chùa Hoa … Continue reading

Posted in Phim Ảnh | Comments Off on Hình Ảnh Du Ngoạn Bright Ngày 4/̀5/2024

42 Thủ Nhãn Ấn Pháp (11-20)

11/42 Bảo Tiễn Thủ Nhãn Ấn Pháp

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on 42 Thủ Nhãn Ấn Pháp (11-20)