Category Archives: Phim Ảnh

Khen Chê – Buồn Khổ Không Hề Buồn Mới Là Người Khôn Ngoan

Thầy Thích Pháp Hòa

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo, Video | Comments Off on Khen Chê – Buồn Khổ Không Hề Buồn Mới Là Người Khôn Ngoan

Người Quét Chợ

 Vĩnh Hảo – Trích trong tập tác phẩm Thiên Thần Quét Lá

Posted in Sách Truyện, Video | Comments Off on Người Quét Chợ

Vườn Cây Cắt Tỉa Độc Đáo Phần 3

Posted in Phim Ảnh | Comments Off on Vườn Cây Cắt Tỉa Độc Đáo Phần 3

Vườn Cây Cắt Tỉa Độc Đáo Phần 2

Posted in Phim Ảnh | Comments Off on Vườn Cây Cắt Tỉa Độc Đáo Phần 2

Vườn Cây Cắt Tỉa Độc Đáo

Click on the image to view the full-size

Posted in Phim Ảnh | Comments Off on Vườn Cây Cắt Tỉa Độc Đáo

Những Tháng Năm Còn Lại

Posted in Phim Ảnh, Văn Hóa, Video, Đời Sống | Comments Off on Những Tháng Năm Còn Lại

Ánh Đạo Từ Bi

 Thơ : Tuệ Nga Nhạc : Nguyễn Tuấn Hòa âm : Đặng Vương Quân Ca sĩ : Tâm Thư Có phụ bản nhạc Karaoke để quý vị hát theo 

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Ánh Đạo Từ Bi

Vì Sao Ta Cần Phải Niệm Phật

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Vì Sao Ta Cần Phải Niệm Phật