Category Archives: Phim Ảnh

Phật Và Thơ – POEMS ABOUT BUDDHA (Song Ngữ)

Tìm Phật ở đâu? Phật ở khắp mọi nơi, hãy lắng nghe bài thơ sau và nghe video nói về Phật Cái thiền, cái đẹp, cả lời ca, Đều từ tay mắt Phật mà ra Cả vũ trụ này đâu … Continue reading

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Phật Và Thơ – POEMS ABOUT BUDDHA (Song Ngữ)

Hạnh Phúc Tại Tâm (6-10)

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Hạnh Phúc Tại Tâm (6-10)

Quét Sạch

Lời: Thầy Thích Huyền Châu – Nhạc: Phương Nguyễn – Thể hiện: Ca sĩ Thiên Tôn

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Quét Sạch

Hạnh Phúc Đích Thực

PHẦN 1

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Hạnh Phúc Đích Thực

Lời Hay Ý Đẹp Cho Cuộc Sống

Click on the image to download the pps file Nguyễn Huy Nghiêm sưu tầm

Posted in Phim Ảnh, Slide Show | Comments Off on Lời Hay Ý Đẹp Cho Cuộc Sống

Núi Yên Tử

Click on the image to download the pps file   Lữ Phương

Posted in Phim Ảnh, Slide Show | Comments Off on Núi Yên Tử

Hạnh Phúc Tại Tâm (16-21)

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Hạnh Phúc Tại Tâm (16-21)

Phim Chuẩn Bị Cho Buổi Gây Quỹ Cho Động Đất Ngày 26/2/2023 Tại Chùa Hoa Nghiêm

Thiện Nguyện Viên Chuẩn Bị Cho Buổi Gây Quỹ Cho Động Đất Ngày 26/2/2023 Tại Chùa Hoa Nghiêm Melbourne – Phần 9

Posted in Phim Ảnh | Comments Off on Phim Chuẩn Bị Cho Buổi Gây Quỹ Cho Động Đất Ngày 26/2/2023 Tại Chùa Hoa Nghiêm