Archive for category Phim Ảnh

Nghiệp Lành Sanh Tướng Đẹp

Read the rest of this entry »

No Comments

Tụng Sám Hối Nghiệp Phiền Não ( Có chữ )

ĐĐ.Thích Trí Thoát
Quy Y Tam Bao – www.youtube.com

No Comments

Kinh Sám Hối Khẩu Nghiệp

ĐẠI ĐỨC THÍCH TRÍ THOÁT
Quy Y Tam Bao – www.youtube.com

No Comments

Mục Đích Của Sự tu Tập Là Gì?

Mục Đích Tu Tập là bài pháp thoại video của Đ.Đ. THÍCH MINH THÀNH với độ dài 53 phút… qua đó Thầy sẽ chỉ rõ cho ta thấy mạng muốn có sự sống …hằng ngày thường xuyên chúng ta phải vay trả… nếu không nắm được yếu chỉ đó chúng ta sẽ bối rối trên con đường tu tập… rất hay…

Thích Minh Thành

http://www.phatam.com

No Comments

Sự Tương Phản Giàu – Nghèo


Click on the image to download the pps file

Cúc Nguyễn sưu tầm

No Comments

Tuổi Trẻ Tìm Hiểu Phật Pháp

Tuổi Trẻ Tìm Hiểu Phật Pháp là bài pháp thoại video do Thầy thực hiện với giới trẻ… có độ dài 2 giờ 18 phút… qua đó chúng ta hiểu thêm về giới trẻ và giới trẻ nghĩ gì về Phật Pháp

THÍCH THIỆN THUẬN

http://www.phatam.com

No Comments

Phút Tỉnh Lặng


Click on the image to download the pps file

Minh Liên sưu tầm

No Comments

Phẩm A La Hán


Click on the image to download the pps file

Minh Liên Sưu Tầm

No Comments