Category Archives: Sinh Hoạt

Tường Trình Lễ Phật Đản 2022 Chùa Quang Minh

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Kính bạch Chư Hòa Thượng Tọa, Đại Đức và Chư Tăng Ni, Kính thưa Quý vị quan khách, Kinh thưa toàn thể Đồng hương Phật tử, Sáng nay thời tiết vô … Continue reading

Posted in Giáo Hội, Sinh Hoạt, Tin Tức | Comments Off on Tường Trình Lễ Phật Đản 2022 Chùa Quang Minh

Phóng Sự Cứu Trợ UHNCR Của Giáo Hội PGVNTN UĐL-TTL

Sáng ngày 20.4.22, sân chùa Tổ Đình Phước Huệ bỗng trở nên rộn rịp. Nhiều khuôn mặt mới từ Melbourne, từ các thành phố lân cận …đổ về cổng chùa. Từng bloc nước được nhanh chóng di chuyển ra cổng … Continue reading

Posted in Sinh Hoạt, Tin Tức | Comments Off on Phóng Sự Cứu Trợ UHNCR Của Giáo Hội PGVNTN UĐL-TTL

Hình Ảnh Khóa Tu Dã Ngoại Đạo Tràng Hoa Nghiêm Tại Cardina Park Ngày 16/4/2022

Click on the image to view the full-size

Posted in Sinh Hoạt, Tin Tức | Comments Off on Hình Ảnh Khóa Tu Dã Ngoại Đạo Tràng Hoa Nghiêm Tại Cardina Park Ngày 16/4/2022

Lễ Phật Đản Tại St Alban Victoria Thứ Bảy 9/4/2022

Click on the image to view the full-size

Posted in Sinh Hoạt, Tin Tức | Comments Off on Lễ Phật Đản Tại St Alban Victoria Thứ Bảy 9/4/2022

In Honor of President World Buddhist Sangha Council (WBSC) Most Venerable Liao Chung’s Parinirvana

Tang Lễ Hòa Thượng Trưởng Lão Lieu Trung – Chủ tịch Hội Đồng Tang Gia Phật Giảo Thế Giới  Mahavira Buddhist Center

Posted in Sinh Hoạt, Tin Tức | Comments Off on In Honor of President World Buddhist Sangha Council (WBSC) Most Venerable Liao Chung’s Parinirvana

Ủng Hộ Cứu Trợ Nạn Nhân Lũ Lụt Tại NSW & QLD $162,579.10 Dollars Trong Tháng 3/2022

Số tiền hiện nay là $162,579.10 dollars Kính thưa quí đồng hương, Sáng Chủ nhật ngày 20 /03/2022 , ngày đẹp trời Chùa Quang Minh như trẩy hội. Trên chánh điện lớn Quí Thầy & Quí Cô làm lễ Thọ … Continue reading

Posted in Sinh Hoạt, Tin Tức | Comments Off on Ủng Hộ Cứu Trợ Nạn Nhân Lũ Lụt Tại NSW & QLD $162,579.10 Dollars Trong Tháng 3/2022

Tiệc Chay Gây Qũy Cho Nạn Lụt 11am – 20/3/2022 Tại Chùa Quang Minh

Posted in Sinh Hoạt, Tin Tức | Comments Off on Tiệc Chay Gây Qũy Cho Nạn Lụt 11am – 20/3/2022 Tại Chùa Quang Minh

Phỏng Vấn Đặc Biệt 13/03/2022

CHƯƠNG TRÌNH GÂY QUỸ CỨU TRỢ NẠN NHÂN LŨ LỤT NSW & QUEENSLAND

Posted in Sinh Hoạt, Tin Tức | Comments Off on Phỏng Vấn Đặc Biệt 13/03/2022