Archive for category Thơ Văn

Trân Quý Những Gì Đang Thọ Hưởng – Mốc Thời Gian – Phụ Nữ Việt Nam


Trân quý những gì đang thọ hưởng !

Vừa học xong bài kinh Trung Bộ Đoạn Giảm
Trùng hợp … “ Mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam “
Ôn lại quảng đời… tâm từ lúc sơ hoang
Kiểm soát … giảm được gì CÁI TÔI đầy sở kiến ?
Read the rest of this entry »

No Comments

Học & Hành

Con vào thư viện học thôi
Khi quen kinh sách xong rồi phát ngôn
Đến khi lời nói đã tròn
Con bèn tu tập tỏ tường trước sau Read the rest of this entry »

No Comments

Phẩm 20

Pháp Hoa kinh phẩm 20
Có người Bồ Tát tên người Bất Khinh
Gặp ai Ngài cũng kính tin
Sẽ là thành Phật đậm hình Như Lai

Tụng hoài tụng hủy thật hay
Bây giờ mới rõ Phật ngay cạnh mình
Những người hoặc đệ hoặc huynh
Đều Như Lai đến kết duyên đó mà Read the rest of this entry »

No Comments

Học Giả – Hành Giả

Học giả – Hành giả.
Người học thức – Người Vô Học

Bài kinh Trung Bộ nào … Phật đều chỉ dạy :
Người tu cần nhất … thanh lọc nội tâm
Còn chúng sanh luân hồi … vì uế nhiễm bụi trần
Trả nghiệp cũ chưa xong … nghiệp thiện mới nào trọn vẹn ? Read the rest of this entry »

No Comments

Hoa Đó

Hỏi hoa, hoa đó tên gì
Ta không hề biết nhưng vui mà trồng

Cũng như người mở cõi lòng
Giúp ta sống đặng tha hương xứ người
Về đây tuệ mạng sống đời
Để rồi chân bước nụ cười thênh thang
Rồi thì hồn cũng lạc an
Tất nhiên thấy cả chung quanh bạn vàng Read the rest of this entry »

No Comments

Đêm Qua

Đêm qua một giấc mộng lành
Hoá thân làm đất để dành cỏ hoa

Người đi dạo bước lại qua
Cũng không hề trách hoặc la oán gì
Dù người xã rác khắp nơi
Ngập tràn nước bẩn có chi mà buồn Read the rest of this entry »

No Comments

Ân Đức Sinh Thành

Cảo Thơm,
Cổ Lục

Thắm tươi vẻ đẹp, đóa Đông phương
Báo hiếu song thân, hội Phật đường
Tục ngữ, bóng cha, xanh vạn khoảnh
Ca dao, lòng mẹ, biếc ngàn chương

Cảo thơm vi diệu, thêu vàng nguyệt
Cổ lục nhiệm mầu, dệt gấm hương
Tấc cỏ ba xuân, khôn trả vẹn
Muôn thu đền đáp, nguyện tròn gương. Read the rest of this entry »

No Comments

Vi Học Nhật Ích – Vi Đạo Nhật Tồn **

Tinh yếu Đạo Phật … Trung Đạo cần có
Cực đoan về một phía … đường tu học chận ngăn
Chấp trước là hố sâu, vì mang nặng chủ quan
Tinh thần người Phật Tử luôn niệm niệm …
Bi, Trí, Dũng… trong thống khổ mà trải nghiệm !

Cuộc sống là tinh thần được rèn luyện !
Là hành trình đối diện hiện thực … dù gian nan
Mỗi việc làm khéo sử dụng trí tuệ , thiện tâm
Càng thanh tịnh rỗng lặng … thấy rõ như thật Read the rest of this entry »

No Comments