Category Archives: Thơ Văn

Sáng Thức Dậy

Sáng thức dậy cảm ơn tất cả Từ gần xa một dạ chí tình Cho con giấc ngủ yên bình Thiên long bát bộ vô hình kế bên Một nén hương thắp lên khói nhẹ Tụng trang kinh theo lẽ … Continue reading

Posted in Sách Truyện, Thơ Văn | Comments Off on Sáng Thức Dậy

Tâm & Thân

Em có biết sen nhờ bùn lớn Thân nhiễm ô … quan trọng là tâm Trong lòng niệm Phật gieo mầm Thân kia bất tịnh dần dần siêng tu

Posted in Sách Truyện, Thơ Văn | Comments Off on Tâm & Thân

Trí Thức & Tiếp Cận…

Lời kinh chiều xua tan bao phiền não Thấy được chính mình … nguồn cội tìm về Bấy lâu chỉ đuổi theo ảo vọng … đam mê Nay rõ nghe tiếng nói con tim … chừ quá trễ!!

Posted in Sách Truyện, Thơ Văn | Comments Off on Trí Thức & Tiếp Cận…

Hận Thù Ơi

Hận thù ơi xin đừng trú ngụ Để tim ta có đủ thương yêu Nhất là tuổi đã xế chiều Xin cho an ổn và nhiều cười vui

Posted in Sách Truyện, Thơ Văn | Comments Off on Hận Thù Ơi

EM CÓ THẤY Em có thấy trong mưa có nắng Tệ cỡ nào cố gắng cũng qua Miễn rằng đừng có chịu thua Đầu hàng nghịch cảnh để mà buông tay

Posted in Sách Truyện, Thơ Văn | Comments Off on

Hãy Lãng Quên

Hãy lãng quên hận thù đang có Bằng lời kinh Tịnh Độ sớm mai Khi trầm hương khói nhẹ bay Hồn bình an cứ ngỡ đây Liên Trì

Posted in Sách Truyện, Thơ Văn | Comments Off on Hãy Lãng Quên

Em Ham Chi…

Em ham chi… những lời khen tụng Đâu biết rằng vừa bụng thường sai Là lời lừa dối xưa nay Sao bằng nói thẳng chỉ ngay lỗi lầm

Posted in Sách Truyện, Thơ Văn | Comments Off on Em Ham Chi…

Cúi Lạy Phật

Cúi lạy Phật cho lòng con mở Để giúp người khốn khó hôm nay Sẻ chia một chút thiện ngay Gieo duyên mai hậu từ rày Phật ơi

Posted in Sách Truyện, Thơ Văn | Comments Off on Cúi Lạy Phật