Category Archives: Thơ Văn

Vỡ Oà – Tỉnh Mộng

Vỡ Oà …! Đời lận đận ta còn say mộng lớn Mộng bay dài trong thăm thẳm ban sơ – Gió điên cuồng ta vội bước bâng quơ – À ơi … nỗi buồn đau vận hành âm ĩ

Posted in Sách Truyện, Thơ Văn | Comments Off on Vỡ Oà – Tỉnh Mộng

Giá Trị Một Người

Không có gì quan trọng để ta tự nhận biết: Mình là ai khi có mọi điểm quấy sai Đừng cố tình che giấu, thể hiện bề ngoài Để lấp liếm và ngẩng đầu cao một chút !

Posted in Sách Truyện, Thơ Văn | Comments Off on Giá Trị Một Người

Bâng Khuâng – Chợt Tỉnh…

Bâng khuâng ! Trộm nghe… Cuộc đời là thước phim được quay sẵn ! Chúng ta thực sự không biết mình muốn gì Phần lớn chỉ là một phóng bản copy Theo xã hội áp đặt một cách vô ý … Continue reading

Posted in Sách Truyện, Thơ Văn | Comments Off on Bâng Khuâng – Chợt Tỉnh…

Thiện Tri Thức

Đại phước duyên … cho ai gặp hiền tài thiện tri thức ! Khi gần gũi tuỳ thuận lời dạy lắng nghe Phát nguyện khởi sanh hướng đến nẻo về Sẽ thành tựu khi dưỡng bồi Trí, Phước

Posted in Sách Truyện, Thơ Văn | Comments Off on Thiện Tri Thức

Mưa Đêm!

Mưa đêm lạnh cuộn người trong chăn mộng Vai đời nghiêng bao quá khứ quay về Thời gian ơi..chợt bẫy hoãi tỉnh cơn mê Vết thương cũ … hãy bay đi theo sương gió.

Posted in Sách Truyện, Thơ Văn | Comments Off on Mưa Đêm!

Thơ Di Chúc “Mai Tôi Đi”

TOMORROW I’ M GOING ! Tomorrow I’m going…It’s no big a deal, It happens all the time, like fallen leaves in the park Like flowers driven by winds onto the side walk, These are minor matters in the turbulent waters … Continue reading

Posted in Sách Truyện, Thơ Văn | Comments Off on Thơ Di Chúc “Mai Tôi Đi”

Tu Là Viết Lại Đời Mình

Dù vẫn biết vạn pháp …  NHƯ HUYỄN ! Dứt làm sao tham luyến si sân Đã quen nhận giả làm chân Cuối cùng THẤY, BIẾT …  lỗi lầm chất chứa !

Posted in Sách Truyện, Thơ Văn | Comments Off on Tu Là Viết Lại Đời Mình

Thi Tập Bạn Và Tôi

Mục lục                     1-   Lời tựa…………………………………………… 5 2-   Sắc diện năm màu…………………………. 15 3-  Lá trôi theo dòng nước…………………… 20 4-  Tuyết rơi mùa hạ…………………………… 24

Posted in Sách Truyện, Thơ Văn | Comments Off on Thi Tập Bạn Và Tôi