Author Archives: admin

Tâm Không Mong Cầu

Sư Minh Niệm

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Tâm Không Mong Cầu

Vì Sao Đi Đầu Thai Lại Quên Hết”

Vấn Đáp Sự Khác Biệt Đầu Thai Và Tái Sanh  Thầy Thích Pháp Hòa

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Vì Sao Đi Đầu Thai Lại Quên Hết”

Dẫu Cho Người…

Dẫu cho người xử cư tệ bạc Chớ bao giờ khởi ác tâm lên Hãy ngồi quán chiếu nhân duyên Bởi nhân xưa cũ có nguyên quả này

Posted in Sách Truyện, Thơ Văn | Comments Off on Dẫu Cho Người…

Cá Tính & Trí Tuệ…

Đâu đợi đến cao niên mới thông suốt! Đến một lúc trong đời chợt nghiệm ra thôi “ HẠNH PHÚC QUÝ BÁU NHẤT CỦA ĐỜI NGƯỜI : Là Sức khỏe và Trí Tuệ minh mẫn! “ Nếu thấm nhuần đạo … Continue reading

Posted in Sách Truyện, Thơ Văn | Comments Off on Cá Tính & Trí Tuệ…

Đại Nạn Trước Mắt, Quay Đầu Là Bờ

Pháp Sư Tịnh Không Giảng – Kênh Thích Nhuận Hóa

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Đại Nạn Trước Mắt, Quay Đầu Là Bờ

Nghiệp Khẩu Nghiệp Là Hại Mình, Hại Người

TUYỆT ĐỐI phải tránh (NGHE VÀ NGẪM) Thầy Thích Pháp Hòa

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Nghiệp Khẩu Nghiệp Là Hại Mình, Hại Người

Thử Ngẫm Xem – Đời Ngắn Lắm – Đời Không Gì Ngẫu Nhiên…

THỬ NGẪM XEM Thử ngẫm xem khi chân mình bước Cả châu thân, ý ước mới nên Rõ ràng muôn thể tạo duyên Có đâu tạo tác chỉ riêng lẽ mình

Posted in Sách Truyện, Thơ Văn | Comments Off on Thử Ngẫm Xem – Đời Ngắn Lắm – Đời Không Gì Ngẫu Nhiên…

Đức Phật đã Luân Hồi Bao Nhiêu Kiếp – Bí Mật về Luân Hồi

Radio Suy Ngẫm

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Đức Phật đã Luân Hồi Bao Nhiêu Kiếp – Bí Mật về Luân Hồi