Category Archives: Sách Truyện

Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Giải Vô Thượng Niết Bàn Ch.16 – Ch.19

16 Bát nhã là điều kiện tối yếu để thành Phật Tâm Kinh dạy tiếp:”Tam thế chư Phật y bát nhã ba-la-mật-đa cố, đắc a-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề” dịch là :”Chư Phật ba đời nhờ dựa vào bát nhã ba-la-mật tức … Continue reading

Posted in Sách Truyện | Comments Off on Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Giải Vô Thượng Niết Bàn Ch.16 – Ch.19

Sáng Thức Dậy

Sáng thức dậy cảm ơn tất cả Từ gần xa một dạ chí tình Cho con giấc ngủ yên bình Thiên long bát bộ vô hình kế bên Một nén hương thắp lên khói nhẹ Tụng trang kinh theo lẽ … Continue reading

Posted in Sách Truyện, Thơ Văn | Comments Off on Sáng Thức Dậy

Tâm & Thân

Em có biết sen nhờ bùn lớn Thân nhiễm ô … quan trọng là tâm Trong lòng niệm Phật gieo mầm Thân kia bất tịnh dần dần siêng tu

Posted in Sách Truyện, Thơ Văn | Comments Off on Tâm & Thân

Trí Thức & Tiếp Cận…

Lời kinh chiều xua tan bao phiền não Thấy được chính mình … nguồn cội tìm về Bấy lâu chỉ đuổi theo ảo vọng … đam mê Nay rõ nghe tiếng nói con tim … chừ quá trễ!!

Posted in Sách Truyện, Thơ Văn | Comments Off on Trí Thức & Tiếp Cận…

Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Giải Vô Thượng Niết Bàn Ch.15

15  Kết quả của sự phá Chấp Pháp Bây giờ hãy phân tích đoạn Kinh sau: “Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề-tát-đỏa y Bát nhả ba-la-mật-đa cố, tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn … Continue reading

Posted in Sách Truyện | Comments Off on Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Giải Vô Thượng Niết Bàn Ch.15

Hận Thù Ơi

Hận thù ơi xin đừng trú ngụ Để tim ta có đủ thương yêu Nhất là tuổi đã xế chiều Xin cho an ổn và nhiều cười vui

Posted in Sách Truyện, Thơ Văn | Comments Off on Hận Thù Ơi

EM CÓ THẤY Em có thấy trong mưa có nắng Tệ cỡ nào cố gắng cũng qua Miễn rằng đừng có chịu thua Đầu hàng nghịch cảnh để mà buông tay

Posted in Sách Truyện, Thơ Văn | Comments Off on

Hãy Lãng Quên

Hãy lãng quên hận thù đang có Bằng lời kinh Tịnh Độ sớm mai Khi trầm hương khói nhẹ bay Hồn bình an cứ ngỡ đây Liên Trì

Posted in Sách Truyện, Thơ Văn | Comments Off on Hãy Lãng Quên