Archive for category Sách Truyện

Chút Bâng Khuâng – Biết… Bâng Khuâng

Chút Bâng Khuâng!

Hiên nhà rực rỡ nắng mùa Xuân,
Cô liêu nhà trống… chợt bâng khuâng
“ Bần cư náo thị vô nhân vấn
Phú tại sơn lâm hữu khách tầm ”
Vững vàng tâm thái… nào sợ vắng
Tạo nhân kết nối… ảnh hưởng ngầm
Đừng ưa, đừng thích, tự tìm hiểu!
Đúng lúc đúng thời… duyên đến thăm.
Read the rest of this entry »

No Comments

Kính Mừng Đại Lễ Phật Thành Đạo ( Mùng Tám Tháng Mười Hai ÂL )

Kính đảnh lễ Đấng Vô Thượng Toàn Giác
Sau sáu năm khổ hạnh tìm Đạo Vô Sanh
Trọn bốn chín ngày Thiền định, Đạo quả viên thành
Ánh sao mai vừa mọc… trái đất chấn động!
Read the rest of this entry »

No Comments

“ Tám Điều Giác Ngộ Bậc Đại Nhân ”

Đức Thế Tôn thuyết giảng ( do lời thỉnh cầu của Tôn giả A Na Luật )

Sống giữa nhung lụa, nhạc trời… theo Túc sanh truyện
Một trong bảy vương tử phát tâm xuất gia
Khi Đức Thế Tôn về thăm lại Vua Cha
Được ngợi khen… vượt thắng cám dỗ nữ sắc !
Read the rest of this entry »

No Comments

Tổ Ấn Độ Đời Thứ 28 Bồ Đề Đạt Ma

Sơ Tổ Thiền Tông Trung Hoa

Đại Pháp Nhãn Tạng truyền trao Đạt Ma lần hai tám,
Dự báo… sau sáu mươi năm phải đến Trung Hoa
Sử tích còn ghi chuyện hoằng pháp tại quê nhà,
Giúp Sư Đệ ( Phật Đại Tiên ) hoà giải sáu chúng tranh chấp! Read the rest of this entry »

No Comments

“ Vô Tướng Bố Thí – Vô Ngã Độ Sanh “

( Y theo đó mà trụ, Y theo đó mà hàng phục )

Giải Không Đệ Nhất, Tu Bồ Đề Tôn Giả
Trước ngày sanh… tài sản biến mất dần
Ba ngày sau xuất hiện lại gấp mấy lần
Nên có tên THIỆN HIỀN VÀ THIỆN CÁT
Read the rest of this entry »

No Comments

Tìm Gì Giữa Chốn Trần Gian – Không Tìm Mới Gặp – Tìm… Gặp Gì ???


Tìm gì giữa chốn Trần gian ?

Em tâm sự :
cấm cung phong tỏa hoài sợ stress
Tạo miếng vườn trống rau củ ăn chơi
Ngờ đâu mấy tháng qua thu hoạch tuyệt vời
Nhiều vượt mức hơn sức mình tiêu thụ !
Read the rest of this entry »

No Comments

Ý Ngài Ma Ha Ca Diếp Niêm Hoa Vi Tiếu

( Sơ Tổ Thiền Tông Ấn Độ )

Trước xuất gia, dòng dõi Bà La Môn, con đại bá hộ !
Vừa ra đời, đủ quý tướng bậc vĩ nhân.
Thông minh thiên bẫm mọi lãnh vực xuất thần
Không nghĩ tình cảm nam nữ, sống giản dị trong sạch !
Read the rest of this entry »

No Comments

Kiếp Nhân Sinh !

Khéo chiêm nghiệm mỗi việc đời … mang ý nghĩa !
Đừng bi quan …than thở kiếp nhân sinh
Cũng đừng buồn lo già , binh …đấy tiến trình
Đường đi của Nghiệp … mới cần trừ diệt !
Read the rest of this entry »

No Comments