Category Archives: Sách Truyện

Vô Thường

Lời giới thiệu Công việc làm báo Y tế giúp tôi có cơ duyên được tiếp xúc với các cây bút bác sĩ. Trong những hạnh ngộ ấy, tôi may mắn gặp được Bảo Trung, với tên khác là Vô … Continue reading

Posted in Sách Truyện | Comments Off on Vô Thường

Dẫu Cho Người…

Dẫu cho người xử cư tệ bạc Chớ bao giờ khởi ác tâm lên Hãy ngồi quán chiếu nhân duyên Bởi nhân xưa cũ có nguyên quả này

Posted in Sách Truyện, Thơ Văn | Comments Off on Dẫu Cho Người…

Cá Tính & Trí Tuệ…

Đâu đợi đến cao niên mới thông suốt! Đến một lúc trong đời chợt nghiệm ra thôi “ HẠNH PHÚC QUÝ BÁU NHẤT CỦA ĐỜI NGƯỜI : Là Sức khỏe và Trí Tuệ minh mẫn! “ Nếu thấm nhuần đạo … Continue reading

Posted in Sách Truyện, Thơ Văn | Comments Off on Cá Tính & Trí Tuệ…

Thử Ngẫm Xem – Đời Ngắn Lắm – Đời Không Gì Ngẫu Nhiên…

THỬ NGẪM XEM Thử ngẫm xem khi chân mình bước Cả châu thân, ý ước mới nên Rõ ràng muôn thể tạo duyên Có đâu tạo tác chỉ riêng lẽ mình

Posted in Sách Truyện, Thơ Văn | Comments Off on Thử Ngẫm Xem – Đời Ngắn Lắm – Đời Không Gì Ngẫu Nhiên…

Một Mai

Một mai khép mắt hẹn hò Xuôi con đò nhỏ đến bờ tử sinh Cũng như hàng tỷ sinh linh Chỉ còn đọng lại chân tình quanh đây Như là một đóa mây trời Vô thường gió thoảng thành đời … Continue reading

Posted in Sách Truyện, Thơ Văn | Comments Off on Một Mai

Thôi Lầm Lạc – Tự Tin Nhờ Giữ Vững Niềm Tin – Quay Đầu Thấy Bờ…

THÔI LẦM LẠC … Thôi lầm lạc … đời con có Phật Phiền não kia và vất vả trôi Trên môi nhẹ nét yêu người Nói sao cho hết lời lời thương thương

Posted in Sách Truyện, Thơ Văn | Comments Off on Thôi Lầm Lạc – Tự Tin Nhờ Giữ Vững Niềm Tin – Quay Đầu Thấy Bờ…

Ôn Cố Tri Tân – Tưởng niệm Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt

Nhân ngày giỗ lần thứ 191 của Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt năm nay ( Mùng một tháng tám năm Quý Mão trùng hợp ngày sinh dương lịch 15/9/2023 của hậu bối ) đã được mẹ cha ký gửi … Continue reading

Posted in Sách Truyện, Thơ Văn | Comments Off on Ôn Cố Tri Tân – Tưởng niệm Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt

Khao Khát & Thao Thức…

Con người thời đại luôn khao khát và thao thức! Nỗ lực vô hạn tìm chân trời mới vững bền Hy vọng thiết tha muốn giải thoát, muốn vươn lên Mà quên hẳn… Sống ở đời ai không gặp những … Continue reading

Posted in Sách Truyện, Thơ Văn | Comments Off on Khao Khát & Thao Thức…