Vẻ Đẹp Từ Tóc Tết


Với mái tóc đủ dài, bạn có thể biến hóa với hàng trăm kiểu tết từ đơn giản đến phức tạp.

t2_1375081834.jpg

t10_1375081834.jpg

t16_1375081834.jpg

t28.jpg

t30.jpg

t31.jpg

Pages: 1 2 3 4

Comments are closed.