Vu Lan Ngày Trước


Thuở ấy quê xưa hằng mong tháng bảy 

Vu lan về… thừa bánh trái nhà nhà 

Ngây thơ… biết gì lễ Mẹ, lễ Cha 

Nhởn nhơ  theo đoàn… cùng vui chúng bạn 

 

Nhiều thập niên, trưởng thành trong hoạn nạn 

Mất cả Mẹ Cha… dong ruỗi… phương xa

Hiu hắt mưa Ngâu, hoài niệm thiết tha 

Thèm được nghe… Mẹ quở yêu… trách mắng 

 

Bao dịp lễ… ngậm ngùi cài hồng trắng 

Nghĩa nặng ân sâu chưa trọn đáp đền 

Mây trắng trời xanh chợt thoáng trông lên 

Có đâu đấy… ảnh hình như ẩn hiện 

 

Miệng Nam mô… chấp tay cầu khấn nguyện 

Bé con xưa… nay đã tạm thành danh 

Không màng đua tranh nuôi dưỡng thiện lành 

Gương phụ mẫu một đời… xin tiếp nối 

 

Huệ Hương 

Vu lan 2018 

 

Comments are closed.