Tường Trình Đêm Ca Nhạc Qây Quỹ Chùa Quang Minh 13/10/2018


Tường trình đêm ca nhạc gây quỹ từ thiện thành công viên mãn
Tại Chùa Quang Minh 6 giờ chiều ngày Thứ Bảy 13/10/2018

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni,
Kính thưa quí đồng hương phật tử và các mạnh thường quân,

Đêm tổ chức đêm ca nhạc gây quỹ từ thiện đã thành công viên mãn tại Chùa Quang Minh 6 giờ chiều ngày Thứ Bảy 13/10/2018, với khoảng 500 khách đến tham dự cùng chứng kiến của Hòa Thượg Thích Giác Minh, Thượng tọa Thích Phước Tấn, Thượng tọa Thích Phước Ân, Đại Đức Thích Phước Hoan, Đại Đức Thích Phước Nghĩa, Đại Đức Thích Thông Tướng các Mạnh thường quân và phật tử đã thành công tốt đẹp số tiền lên tới 40,000 dollars, những ngày săp đến số tiền có thể đóng góp còn lên cao để thực hiện đượcviệc mổ mắt cườm, khám bịnh cho quà đồng bào Kom tum tháng 3/ 2019.

Xin chân thành toàn thể quí đồng hương phật tử và các mạnh thường quân Poster trên đây và các Ban:


1/ Trật tự giữ xe cổng chùa, vệ sinh khu vực: 2 gia đình phật tử, ban vệ sinh và các Ban khác
2/Ban Trần Thiết: Thiện Hỷ, cùng gia đình Đại Hoan Hỉ và Vovinam,
3/ Ban Tiếp Tân và ban tài chánh ghi sổ hiến tặng, hướng dẫn khách chỗ ngồi và phụ giúp bán đấu giá, có mặt lúc 6 giờ chiều thứ bảy
4/ Ban quay phim và chụp ảnh Live Show, chiếu slide Anh Quang, Anh Ngân, Anh Cường, Anh Bằng, Chị Hà
5/ Ban Kỹ thuật, âm thanh cho hội trường, Anh Ngân, cùng với Band sáng thứ 7
6/ MC Mỹ Phước, Mỹ Hiền sẽ lên chương trình, Anh Ký và Anh Tuệ có chương trình Auction.
7/ Ban nhà trù: Cô Tâm sở, Anh sang.
8/ Don dẹp ghế cuối show: Tất cả các Ban trong chùa .

Lần nữa chân thành cám ơn tất cả các Quí Vị hoan hỹ giúp đêm ca nhạc thành công viên mãn, hưởng trọn phước lành ơn tam bảo.


Nam Mô A Di Đà Phật
Phạm Phúc Nhân

_______________________________

Dear Monks and Friends of The Committee of Quang Minh’s Temple.

The night of music charity fundraising was successfully completed at Quang Minh Temple on 6/10/2013, with about 500 guests attending the event, witnessing Hoa Thich Giac Minh, venerable Thich Phuoc Tan, Thich Phuoc An, Dai Duc Thich Phuoc Hoan, Dai Duc Thich Phuoc Nghia, Thich Thong Tuong and the Buddhist supportes. Sum of money is up to 40,000 dollars, the coming days. The amount can contribute to high to perform eye surgery cataracts in Kom Tom province in March 2019. We would like to thank all follows:

1 / Order of carriage gate temple, sanitation area: 2 Buddhist families, sanitary and other boards
2 / Ban Tran Thiet: Thien Hy, with Dai Hoan Hi family and Vovinam arrange chairs
3 / The reception and financial department: record the donation, guide guests seats and assist with the auction,
4 / Cameras and Live Show, slide show:Anh Quang, Anh Ngan, Anh Cuong, Anh Bang, Ms. Ha
5 / Engineering, sound for the hall, Mr. Ngan, along with the Saturday morning Band
6 / MC My Phuoc, My Hien arrange the program. Mr Hồng Ký, Mr Tuệ for Auction.
7 / Catering service Mrs. Tam So, Anh Sang
8 / Arrange chairs post Concert Show: All the boards

Sincerely thank you all for helping the music night to be successfull.

Namo Amitabha Buddha
Phuc Nhan Pham

Comments are closed.