Hội NgộSau chuyến du hành, tưởng không gặp lại
Thời đại này… mọi việc tự mình thôi !
Có lòng thành, chí quyết dẫu xa xôi…
Nếu còn duyên, còn những lần hội ngộ.

Hoa từ bi tưới nhiệt tình nên nở rộ,
Qua nụ cưới, ánh mắt, một cái ôm.
Biết đấy nhờ tâm hương tỏa ngát thơm,
Truyền đến nhau… bao điều cần chia sẻ.

Nếp sống Đạo… lời bạn như thỏ thẻ
Đâu còn hành trình… đếm bước cô đơn
Kiên cường… vùng lên bỏ hết tủi hờn
Người có thể… sao ta lại không thể !!

Chỉ cần niềm tin… ngại chi khó dễ ?

Huệ Hương

Comments are closed.