Nào Ai Trong Cảnh Ngộ – Học Đạo Và Thực Hành Trong Đời Sống


NÀO AI TRONG CẢNH NGỘ …

Trước thường gửi nhiều email truyền khắp
Nửa dạy đời… nửa kèm điều chỉ dạy… hay !
Sau cơn đau… lòng dặn… chớ nói tài…
Một cảnh ngộ… có biết bao xử lý !

Tìm đâu ra ? phương pháp nào như ý…
Nội tâm mình, thể trạng quá khác nhau.
Lạc quan, bi quan, tư duy nghĩ làm sao… ?
Chẳng ai cùng quan điểm… khó mà khuyên bảo !!

Thôi chấp nhận… vòng xoáy cuộc đời an… tạo !
Bất cú tuổi nào… cũng hai mặt tâm linh.
Vấn đề là… tự nhìn lại chính mình…
Tự khích lệ cách… thật tình trọn vẹn.

Cảnh ngộ nào… miễn tâm đừng hỗ thẹn !

Huệ Hương


_____________________

Ai trong cảnh ngộ sóng ghềnh… tới tắp
Mới hiểu rằng, lầm lỡ chớ… nghĩ sai
Chưa biết nguy nan, nào dám… cho tài
Khi hoạn nạn mới nhận ra… bền chí

Ai trong cảnh ngộ đời không… như ý
Mới hiểu rằng, nhiều cắc cớ… đằng sau
Gió tám phương, chắn che khó làm sao…
Khôn đoán trước, sự xoay… vần con tạo.

Ai trong cảnh ngộ nhận ra chánh Đạo
Mới hiểu rằng, không có thật… Vô Minh
Chính bản thân, ta cũng chẳng thấu… mình
Tu Tâm trước Tự soi… không hổ thẹn

Ai trong cảnh ngộ… vững tin trọn vẹn…

tp

_____________________

Học Đạo Và Thực Hành Trong Đời Sống

Học đạo, thực hành trải qua… bốn cấp.
Đạo Tâm – Hạnh – Lực – Quả… phải trải qua.
Cuộc đời bát phong luôn tấn công ta.
Cấp độ nào ?! như như trước tám gió.

Mới hiểu đạo như tầm trong kén nhỏ.
Gắng công nhả tơ, óng ả cho đời.
Cho đến ngày, tơ đầy kén mới thôi ! .
Lúc đạt đạo quả, gió đời không động,..

Văn Tư Tu hàng ngày luôn cố gắng .
Chánh niệm từng giây, nguyện chẳng buông lơi.
Vấp ngã cuộc đời, xem nhẹ vượt thôi…
Tu không gắp, có đường không sợ hãi…

Lòng dặn lòng, hàng ngày con tinh tấn…
Ánh đạo vàng, dẫn lối con bước đi…

Viên An

Comments are closed.