Điều Kỳ Diệu – Chuyến Xe Đời – Đời Không Ngẫu Nhiên


Điều kỳ diệu ! ! !

Quán nhân duyên… biết bao điều kỳ diệu !
Trên chuyến xe đời … hội ngộ đến biệt ly,
Mỗi mỗi lần, khó nghĩ … bất tư nghì.
Ai nói được … nhân tạo ra, quả gặt !

Cứ hành thiện … lo chi ngày … sắp tắt,
Trọn vẹn nhau, dù khoảnh khắc … thành tâm.
Ẩn hiện nhiều dạng … Bồ tát … thậm thâm!
Chưa tha tâm thông … làm sao rõ biết ?

Nhưng …Trực giác gợi ra từng chi tiết,
Duyên may nào, cơ hội đến từ đâu ?
Thầm nguyện đền đáp tạ … nghĩa ân sâu,
Kiếp sau gặp … vẫn nụ cười … thân thiết.

Điều kỳ diệu … nghiệm thể nào cho xiết !!!

Huệ Hương

_____________________

Chuyến xe đời có… bao điều kỳ diệu
Triệu vạn người, triệu vạn khác… chuyến đi
Muôn sắc màu, muôn bài học để ghi
Dù hạnh phúc, nghịch cảnh bày phơi đặt…

Chuyến xe đời chăng… ngẫu nhiên hái, gặt
Bất tư nghì duyên, nghiệp sắp thậm thâm
Khi chiêm nghiệm, vận hành từng… phút chậm
Quán được may, đau khổ… đâu??? cần thiết

Chuyến xe đời tịnh… phân từng chi tiết
Gắng thiện lành, giây… hành xử nghĩ sâu
Tránh vô minh, mang hậu qủa trái sầu
Qua đời nhau… để rồi thành hối tiếc

Chuyến xe đời đối tâm… điều nhất thiết

tp

_____________________

Đời Không Ngẫu Nhiên…

Điều lành dữ, hàng ngày ta đang gặp.
Không có gì, oán trách nói hên xui !
Nhân… Duyên… Quả, vận hành xẫy ra thôi.
Tạo nhân tốt, lo gì không quả ngọt !

Trên chuyến xe đời, đưa ta cùng đến
Trạm nào tôi, trạm nào bạn, sẵn dành.
Vui vẻ nhau trọn vẹn, xe không phanh !!
Chỉ có tiến, mình hãy vui… cũng đến.

Cùng hành thiện, chuyến sau mình sẽ gặp.
Tần số lành, tự khắc, hấp lực nhau.
Ai xuống trước, cùng chờ kẻ đến sau,
Chuyến xe đời, đón đưa từ vô thủy !…

Không ngẩu nhiên… mình cho là kỳ diệu.
Thập Như Thị, … Thầm Hiển Lộ Đâu Đây.
Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh.

Viên An

 

Comments are closed.