Rồi Mọi Chuyện Sẽ Qua


Hai tháng qua Corona dạy ta chứng nghiệm
Kiếp sống con người ngắn ngủi mong manh!
Giàu có, chức quyền hằng ôm mộng đua tranh,
Nay bình đẳng như nhau khi BỊNH, CHẾT!

Nhân duyên, nghiệp quả tạo khác nhau cái kết !
Đừng thở than xin cứu rỗi bình an,
Nên tin khoa học, biện pháp tránh lan.
Tránh làm não teo vì đếm thống kê người chết !!!

Cách ly, suy ngẫm bao lần mình ngờ nghệch?
Thời gian vàng … tìm hiểu lại chính mình,
Tận dụng khả năng nào lợi lạc chúng sinh …
Giúp giảm thiểu nhiều nguy cơ khắc nghiệt.

Mọi chuyện rồi sẽ qua … THÀNH, TRỤ, HOẠI, DIỆT.
Hết vô minh… mới có thể thấu triệt !

Huệ Hương

Comments are closed.