Đã, Đang, Và Sẽ … – Hiện Tại Thi Hành Pháp… – Khoảnh Khắc Thời Gian


Trước vẫn thường phương tiện nên sao chép,
Từng phẩm kinh ý nghĩa để cúng dường
Hữu tình, vô hình chung khắp bốn phương
Nay đại duyên biết thêm điều chưa rõ !

Biểu hiện thân, khẩu, ý sao cho tường tỏ !
Mỗi hành vi tạo tác ẩn chứa từ bi,
Trí tuệ dẫn đầu soi sáng nẻo đi.
Truyền tải được toàn bộ lời Phật dạy.

Khắp năm châu đang nạn tai kiếp hoại.
Tự giữ mình và bảo vệ những người thân
Càng phong tỏa cách ly, càng thấy thật gần ..
Đã, đang và sẽ … thấm nhuần thêm đạo lý

Từng phút giây chăm sóc điều tưởng nghĩ …
Thời đại nào vẫn xuất hiện lắm nhân tài.
Mọi lãnh vực … sẻ chia những điều hay
Cuộc sống thế gian ẩn tàng Phật Pháp.

Huệ Hương

_______________________________


One Moment In Time – Dana Winner (live) – English-Vietnamese lyrics

Mỗi ngày qua đi, sống… trong sức ép
Dù biết rằng… cố tranh đấu vô phương
Để cho đi, bằng chân thật… tình hương
Xoa dịu bớt đắng cay, lệ… thôi rỏ

Mỗi ngày qua đi, sống… trong tường tỏ !
Nếm mặn, cay dùi… vập của đời bi,
Những vấp ngã, phải… đứng dậy bước đi.
Tự mình đối, nghịch duyên sao… trốn chạy.

Mỗi ngày qua đi, sống… trong tai hại.
Nghiền ngẫm, tự… đốt đuốc cứu bản thân
Không buông tay… theo số phận điều cần…
Dùng thiện lương, tình người… làm đạo lý

Mỗi ngày qua đi, sống… trong quán nghĩ…
Cùng… tắc thông, cửa mở… cuối hầm tai.
Hãy chính mình… nắm giữ, định tương lai
Câu nhân quả, khó sai.. cần gấp gáp

Dùng mỗi phút hiện tại hành thi Pháp

tp

_______________________________

Hiện Tại Thi Hành Pháp…

Cuộc sống thế gian, ẩn tàng Phật pháp.
Có thể trọn năm, tai họa còn dài.
Nhân quả nhiều đời, vay trả hôm nay.
Nhà lửa rực đỏ, phao đời… hơi thở.

Một ngày sống quý trân… mình đâu nỡ.
Rướt lăng xăng, bi mẫn… khó tịnh an !?
Nhớ ngày tu, có một giới phải kham.
Đừng xem khổ não, vẻ vời vọng tưởng.

Tam Tạng Kinh Điển, chúng sanh đang hưởng .
Giải thích tận tường, cô đặc cũng bốn câu.
Giải thích nhiều, nhưng tu như lửa cháy đầu.
Thực hành nghiêm mật, từng phút giây đang sống !!

Đừng làm các việc ác
Làm tất cả điều lành.
Giữ Tâm Ý Thanh Tịnh.
Đó là lời Phật dạy.

Dùng Mỗi Phút Hiện Tại Thi Hành Pháp.
Viên cảm xúc nhiều, tu dễ lệch trọng tâm.
Muốn thanh tịnh, buông cảm xúc đau sầu
Nguyện trọn vẹn, một ngày hành lời Pnật…!!

Viên An

Khoảnh khắc thời gian (Phỏng theo bản nhạc One Moment in Time của Whitney Houston)

Mỗi ngày ta sống thảnh thơi
Lòng luôn mong ước cuộc đời đẹp tươi.
Bình minh vừa hé – mĩm cười
Không thấy đơn lẻ, thương người xung quanh.

Giúp ích với cả tâm thành,
Mở lòng từ ái chúng sanh muôn loài.
Vô thường dù đến mỗi ngày
Nỗi đau đối diện, đổi thay không màng.

Cho tôi một chút thời gian
Chạy đua định mệnh, chẳng than vãn gì.
Sát na cứ mãi qua đi,
Cơ hội vui sống có chi âu sầu.

Cho dầu tang biến bể dâu
Dệt dòng thơ cảm, hát câu nhạc tình.
Niềm tin toả sáng riêng mình,
Tinh khôi ngày mới, giữ gìn tâm an.

Minh Quang – 03/07/2020

Comments are closed.