Những Dòng Sữa Pháp !


Từng dòng sữa pháp ngọt lịm và thẩm thấu,
Đang chảy tan len lỏi khắp trong thân.
Lời dạy Thế Tôn dù nghe đến vạn lần.
Mỗi hoàn cảnh, mỗi kiếp đời đều thực đúng !

Tinh tấn hành chuyên sẽ biến thành diệu dụng
Nhờ pháp thoại, hạt giống thiện đã gieo mầm
Tự mình tưới tẩm… nở nhuỵ diệu tâm
Tri ân những Giảng Sư, đại tài kiệt xuất !

Những điều đã học tưởng như quên mất,
Nay được thuần ôn niệm niệm trong đầu.
Mặc cho kiếp người chịu cảnh bể dâu
Vẫn tự nhủ trả cho xong nghiệp quả !

Sống thiện lương bao nạn tai chuyển hoá ….

Huệ Hương

Từng dòng sữa pháp ngọt lịm và thẩm thấu ,
Đang chảy tan len lỏi khắp trong thân.
Lời dạy Thế Tôn dù nghe đến vạn lần .
Mỗi hoàn cảnh, mỗi kiếp đời đều thực đúng !

Tinh tấn hành chuyên sẽ biến thành diệu dụng
Nhờ pháp thoại , hạt giống thiện đã gieo mầm
Tự mình tưới tẩm… nở nhuỵ diệu tâm
Tri ân những Giảng Sư , đại tài kiệt xuất !

Những điều đã học tưởng như quên mất ,
Nay được thuần ôn niệm niệm trong đầu .
Mặc cho kiếp người chịu cảnh bể dâu
Vẫn tự nhủ trả cho xong nghiệp quả !

Sống thiện lương bao nạn tai chuyển hoá ….

Huệ Hương

Comments are closed.