Mây Trắng Thênh Thang


Ôi hạnh phúc một chiều tôi với gió
Một chiều tôi trong gió chảy theo mây
Cây đứng hát bên rừng hương nguyệt quế
Cánh chim hồng cao vút nhẹ nhàng bay

Ôi hạnh phúc tôi lắng chìm bên suối
Suối trong veo vời vợi ánh trăng vàng
Xin gội rữa linh hồn tôi đá sỏi
Đá ngàn năm kết ngọc cõi ba ngàn

Hồi chuông chiều âm vang lời vô tự
Huyền niệm về rỗng lặng một tâm không
Hồn mây trắng thênh thang hồn du tử
Dẫu cuối trời vẫn nhẹ gót thong dong

Lê Văn Trung 05. 08. 20

Dựa theo https://thuvienhoasen.org/a34189/muon-kiep-nhan-sinh-many-times-many-lives-audio-book-ebook-pdf

 

Comments are closed.