Nhất Tâm !


Mười mấy năm tụng trì… chưa liễu nghĩa
” Nhất tâm đảnh lễ ” bốn chữ quá thâm sâu
Đại duyên… pháp thoại giảng rõ lý mầu
Siêu việt ” Nhất Tâm ” trong ngàn người có một ?

Tự mình nghiệm suy chợt giật mình thoảng thốt
Tuổi đời đang như tia nắng cuối hoàng hôn
Bây giờ còn kịp tinh tấn Bát Nhã môn?
Nhất Tâm là Vô Tâm, Hư Không trụ

An ủi… hành trình tiệm tu dần hé nụ
Đã bước đi rồi… đích sẽ hiện rõ thôi
Dù trải qua muôn ngàn kiếp luân hồi
Tích tụ… dự trữ sẽ một ngày như nguyện !

Đa tạ, tri ân Cổ Đức truyền trao… huyền nhiệm

Huệ Hương

Comments are closed.