Hành Trình Sinh Mệnh !


Phong tỏa nên cùng các Thầy an cư kiết hạ,
Thời kỳ thuận lơi tu tập tâm linh.
Khai mở trí tuệ qua mỗi chương trình
Ngôi tự viện trong lòng mình … HIỆN DIỆN !

Những thời pháp thoại khiến nội tâm hiền thiện,
Nghe được những điều khó có dịp được nghe !
Bản ngã ảo tưởng được vén màn che,
Hướng tâm về an trú trong Chánh pháp !

Những lúc quá khứ vọng về … như bảo táp,
Tự nhắc mình bất cứ khi nào, ở đâu ?
Tỉnh lặng nội tâm mới chiêm nghiệm sâu.
Rằng :
“ Hành trình trái tim chính hành trình sinh mệnh “

Có lúc không thể làm chủ ông ra lệnh
Nhìn lỗi người … bản ngã chạy lung tung.
Ghép CÁI TÔI vào phán xét đóng khung
Lạy sám hối hầu trút đi mọi điều cảm ngộ.

Nhủ thầm “ cuộc sống thế gian như hoa nở “
Sẽ rụng tàn thật nhanh chóng tức thì
Không ai không khiếm khuyết, hãy từ bi
Mở rộng lòng hầu tựu thành phạm hạnh!

Vầng đâu đây còn tiếng vang chuông khánh
Kính chúc các Thầy vui khỏe “ Ngày của Cha “
Nghĩa cử công lao trong mùa dịch thật bao la
Thày là cha thứ hai kề bên chỉ dạy

Dù vài trăm đệ tử hưởng chung cùng lòng ưu ái !

Huệ Hương – HAPPY FATHER’S DAY 6/09/2020

Comments are closed.