Biển Hiền Hoà Nay Bổng hung Hăng Quá – Góc Nhìn Từ Tâm – Nhân Quả


Biển hiền hoà nay bổng hung hăng quá!

Tin bão nối bão hết mười ba rồi mười bốn,
Gió hung hăng gầm thét trên đại dương
Hai tháng qua Miền Trung quá thê lương
Bao kỷ niệm tràn về … khi vượt biển !

Hai tuần lênh đênh điểm đến chưa phát hiện!
Vắng xa vài tiếng súng… sợ hài tặc làm sao,
Niệm niệm Quan Âm lòng vẫn thế nào,
Đành thí mệnh giao thân cho con tạo !

Nay nhìn bao tỉnh thành dưới cơn lụt, bão,
Đất hiền hoà nay sạt lỡ thương vong
Trẻ con, gia đình thất lạc… chỉ cầu mong …
Thiên nhiên ơi, dừng ngay đây thôi quậy phá !

Cảm niệm đời người … có khi ngắn quá

Huệ Hương

_________________

Góc Nhìn Từ Tâm…

Thời nay Du Thuyền, nhiều người chọn du lịch.
Sống tiện nghi, sáng tối ngắm biển trời …..
Trời nước bao la, tâm trí thảnh thơi …
Có người thích, có người còn sợ biển…

Vì trong tiềm thức… chưa phai ngày vượt biển !!
Điểm đến biệt mù…. chỉ trời nước bao la.
Nước không đủ uống… khô lời niệm Phật Đà !!
Nay bình yên, sợ hãi … chưa phai trong tiềm thức .

Nơi đây bình yên… mền Trung bảo lụt…
Người hiền hoà… có lúc cũng Sân, Si…
Biển bao la… như tình mẹ cho đi.
Lúc cuồng nộ, một phút phá tan… bao công sức.

Như cơn sân… đốt cháy rừng công đức
Giữ tâm Bình… cầu thế giới sẽ Bình

Viên An

_________________

Nhân Quả

Biển hiền hoà, nay… sóng dữ vây khốn
Sấm chớp đầy trời, cuồn cuộn đại… dương
Cớ vì sao thiên nhiên, cũng thê lương
Tràn đau quặn, oằn oại cau… mặt biển

Biển hiền hoà, nay… chừng như phát hiện
Rộng mênh mông, lòng mẹ thật… khó sao
Khi bày con tàn phá, chẳng tiếc… nào
Tuôn rác rưởi, hủy diệt… môi trường tạo

Biển hiền hoà, nay băng tan cuồng… bão
Nhắn nhủ mau… tránh họa lớn, thảm vong
Đất, trời cùng muôn loại… bình an mong
Dùng Từ Tâm, đối đãi đừng khốc… đá

Vì nghiệp duyên, tự gieo sẽ nhận quả…

tp

Comments are closed.