Kính Mừng Đại Lễ Phật Thành Đạo ( Mùng Tám Tháng Mười Hai ÂL )


Kính đảnh lễ Đấng Vô Thượng Toàn Giác
Sau sáu năm khổ hạnh tìm Đạo Vô Sanh
Trọn bốn chín ngày Thiền định, Đạo quả viên thành
Ánh sao mai vừa mọc… trái đất chấn động!

Lậu tận thông sau cùng… Tuệ Trí tỏa rộng
Tam thiên đại thiên thấy rõ như trong lòng tay…
Từ đây nguồn Pháp vô tận truyền mãi đến nay,
Dạy chúng sanh biết đâu là nguyên nhân KHỔ!

Chỗ dựa muôn loài mọi nơi, mọi chỗ.
Từ Bi song hành với Trí Tuệ rải ban
Ngày Phật Thành Đạo… thế giới bước sang trang
An lạc hơn, bình đẳng hơn và hạnh phúc

Mừng Đại lễ Phật Thành Đạo kính chúc,
Người người phá trừ được tận gốc ái, tham
Cõi Ta Bà thân huyễn giả chớ than van
Nỗ lực, bất khuất tận dụng khả năng giải thoát !

Kính mừng Đại Lễ Phật Thành Đao
thiêng liêng … tường cát !!!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Huệ Hương

Comments are closed.