Mộng Trong Mộng, Ai Tỉnh Ai Say – Thân Tâm Nhất Như – Tỉnh Say Cơn Mộng Đời


Mộng trong mộng, ai tỉnh ai say ?

Đờin người chớp mắt qua đi như giấc mộng
Nhưng… mộng trong mộng ai tỉnh ai say ?
Trà đàm vấn đáp… nhiều câu hỏi thật hay
Ta có thể ung dung bình thản ngồi tu Đạo lý ?

Dũng cảm đối mặt với thủ thách đại dịch…
mỗi cách nhìn suy nghĩ
Đừng đánh giá thấp người… chớ tìm đủ lý do
Với năng lực mình trọn vẹn bổn phận nhiệm vụ… mới cần lo
Hãy nhìn lại lựa chọn sao cho đúng…
… và sử dụng đúng !

Đừng đặt vị trí mình trong lĩnh vực lúng túng
Lăng xăng bên ngoài nên tâm hồn chẳng bình an
Biết mình, biết người sẽ vui sống nhẹ nhàng
Đừng sợ hãi quá trong những ngày giản cách

Mộng trong mộng… mỗi người bước đi mỗi khác
Nhờ am tường đạo lý bớt chút u mê
Với tâm lành thiện… rải năng lượng hướng về
Đặt bản thân vào vị trí mình đang đứng!!

Huệ Hương

_____________________________

Thân Tâm Nhất Như…

Đời Người Chớp Mắt… Qua Đi Như Giấc Mộng.
Mộng an lành, hay ác mộng, cuộc sống này.
Người trí, kẻ mê, cùng đón nhận hàng ngày.
Cảm nhận độ khổ, vui, đều có khác.

Thân điều kiện đủ giúp tâm giữ an lạc.
Thân bình an, tâm vận dụng trí tuệ dể an.
Chỉ một cơn đau răng, mất an lạc rõ ràng.
Đang thiếu đói, sao ngồi An Lành tư duy trí tuệ ?!

Biết mộng, tỉnh Mông, nhanh hay không thể,
Nhờ Am Tường Đạo Lý Bớt Chút U Mê.
Ngồi vững như núi, tích tụ năng lượng hướng về.
Rải năng lượng từ bi, tha nhân được hưởng.

Giữ Thân An, Tâm Lạc, như điều tin tưởng… !!?
Trí Tuệ phát sinh, vượt thoát mộng ngắn mộng dài …

Viên An

_____________________________

Tỉnh Say Cơn Mộng Đời…

Đại dịch rồi, cũng sẽ qua… giấc mộng
Dứt lớp tuồng, lịch sử lật… trang thay
Bao biến thiên, chìm… qúa khứ ai hay
Thác oan, triệu nhân sinh… chăng Đạo lý ?

Vài chục năm, dòng đời… không ngừng nghỉ
Hỏi mấy ai… còn khơi lại tàn tro
Covid, Cúm, Sởi, Lao… chẳng phải lo
Có thuốc trị, vacine phòng… ngừa chúng

Dù hiện nay, khắp nơi đang nao núng
Bệnh lan tràn, giản cách sống… bất an
Nhưng nghiêm minh, theo quy luật kỹ càng
Phòng chống tốt, dịch khó xuyên ngóc ngách

Bích Chi Phật, tự mình tu tập giác
Không ỷ nương, vào cộng hưởng… ngoài lề
Am tường chân lý, lóng… hãi u mê
Thân tâm an bình, chọn ra lối đúng

Tỉnh say cơn mộng đời, đừng… tùy hứng

tp

Comments are closed.