Trải Nghiệm Được Gì Trong Đại Dịch Thế Kỷ ?


Khi đối diện tình trạng căng thẳng đầy áp lực
Thư giản đi… chọn nhạc loại du dương
Đối diện với cô độc hãy bận rộn làm vườn
Nếu trời mưa… thu dọn tủ lạnh cho sạch sẽ !

Tấm gương lòng soi rọi nội tâm mạnh mẽ
Nếu nghe tin mất mát thương tiếc buồn đau
Quán chiếu vô thường… ôi nghiệp quả đến mau
Chấp nhận thân ngũ uẩn… cái tôi, ta… giả huyễn!

Tránh phiền não nên tháo gỡ dần sở kiến
Trói buộc mình da diết những đêm thâu
Bài kinh đoạn giảm xuất hiện trong đầu
Thì ra… Kiến văn giác tri thường chướng ngại

Đến một lúc nào… hình ảnh quá khứ chợt về lại
Tận dụng nghị lực hướng về điểm đến vươn lên
Chế ngự nỗi sợ hãi sâu đậm không tên
Nhủ thầm… sẽ được ánh sáng rực rỡ của trí tuệ !

Đại dịch thế kỷ đến đi… không còn rơi lệ !

Huệ Hương

Comments are closed.