Trân Quý Những Gì Đang Thọ Hưởng – Mốc Thời Gian – Phụ Nữ Việt NamTrân quý những gì đang thọ hưởng !

Vừa học xong bài kinh Trung Bộ Đoạn Giảm
Trùng hợp … “ Mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam “
Ôn lại quảng đời… tâm từ lúc sơ hoang
Kiểm soát … giảm được gì CÁI TÔI đầy sở kiến ?

Trước thường phân vân tự hỏi việc “ ÁC, THIỆN “
Chưa có tha tâm thông đừng đo xét lòng người
“ Trong cái thấy chỉ là cái thấy “… mà thôi
Thì thương, ghét hẳn không còn dính mắc

Ngày Phụ Nữ năm nay…..
Dù … hoan hỷ trong vài khoảnh khắc !
Kính trân quý những gì thọ hưởng ngày ngày
Hiện tại lạc trú… bây giờ và tại đây
Luôn nguyện ước ….
Gột rửa dần nội tâm, chuyến hoá kiến chấp !

Ngày Phụ Nữ năm sau…
… hoan hỷ bội phần với kết quá tu tập !

Huệ Hương

_____________________________

Mốc Thời Gian…

Một năm trôi qua, nhanh chóng quá.
Nhớ mới đây, ngày Phụ Nữ Việt đến rồi .
Bạn, tôi, đã làm gì tiêu phí một năm trôi ?!
Bổng chợt nhớ câu châm ngôn thường nói :

Thời gian một ngày, bạn làm gì nhiều nhất.
Tôi sẻ cho biết rõ, về bạn thôi.
Tuổi hoàng hôn, luôn tiếc nuối thời gian trôi !?
Giờ chỉ mong bình an, hàng ngày học Phật.

Hưởng hiện tại lạc trú, không cho vuột mất.
Bồi dưỡng thân tâm Trí Tuệ, Từ Bi.
Dần xoá mờ tập khí xấu bám ghì.
Tự ghi nhớ, ngày Phụ Nữ sang năm là mốc.

Chúc Phụ Nữ Việt, sức khỏe, và hiếu học.
Ngày này sang năm thêm An Lạc, bớt sai lầm.

Viên An

_____________________________

Phụ Nữ Việt Nam

Mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam… cách giãn
Không chỉ… biểu dương ý chí, lo toan
Nay còn đương đầu… bệnh dịch kinh hoàng
Gương chia sẻ, đùm bọc trong… nguy biến

Trân quý thay, bao tấm lòng… hướng thiện
Vì ̀tha nhân, thấm đậm nghĩa… tình người
Trong thầm lặng, Từ tâm hiểu… mình thôi
Khen, chê dấn bước… đều coi thường mặc

Bao Liệt Nữ, anh thư trang sử… khắc
Chẳng vì danh, chỉ tận tụy… từng ngày
Mốc thời gian nhanh thoảng, hỏi… ta đây
Sống sao đúng, không nuối… đời bất cập

Mỗi ngày qua, quán học gì… thu thập

tp

Comments are closed.