Tờ Giấy


Đôi khi nhìn tờ giấy thôi
Bỗng dưng ta thấy đất trời thênh thang
Có mây bay nhẹ bình an
Thấy hồn thư thái gian nan xa dần
Núi rừng chợt thấy rất gần
Cơn mưa xuống thấp mấy tầng lá xanh
Đêm về ấp ủ trăng thanh
Có bao tinh tú long lanh bầu trời

Rạng ngày mặt nhật bên đồi
Soi cây và lá một thời yêu thương
Có dòng nước chảy suối sông
Cùng ra biển Thái Bình Dương ấy mà
Cây vào nhà máy hôm qua
Qua bao công khó mới ra giấy này
Nên đừng hoang phí từ nay
Kẻo rồi không có vì cây chẳng còn

Giấy này nhìn kỹ vầng đông
Trăng sao có đủ suối sông góp phần
Cả bao công khó công nhân
Tạo thành tờ giấy ta hân hoan dùng

Nên chi hãy góp tay cùng
Môi trường gìn giữ cho từng người sau

Minh Nghiêm

Comments are closed.